ZAKRZÓWEK DLA KRAKOWA

 

POSTULATY DOTYCZĄCE KOMUNIKACJI I USŁUG PUBLICZNYCH NA ZAKRZÓWKU

 

W związku z procedowanym planem zagospodarowania naszego rejonu do Biura Planowania wpłynęły dwa wnioski dotyczące zabudowy, rozwiązań komunikacyjnych i usług publicznych:

- wniosek Zielonego Zakrzówka podpisany przez około 100 mieszkańców naszego rejonu oraz ponad 1000 mieszkańców innych dzielnic miasta,

- wniosek około 300 mieszkańców naszego rejonu, głównie mieszkańców osiedla Wojskowej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Zielony Zakrzówek nie chce żadnych nowych rozwiazań komunikacyjnych i nie proponuje żadnych usług publicznych. Najprawdopodobniej z tego powodu na załączonej do wniosku mapie nie uwzględnił planowanej zabudowy, a istniejącą wielorodzinną zamienił na jednorodzinną. Dotyczy to głównie osiedla WAM. W przypadku przyjęcia zawartych we wniosku Zielonego Zakrzówka postulatów około 10 tys obecnych i przyszłych mieszkańców oraz klientów i pracowników planowanych biur i usług będzie miało do dyspozycji wjazd przez skrzyżowanie Kapelanka-Twardowskiego oraz przejazd pod budynkiem Kapelanka 6a.

 

W celu uniemożliwienia realizacji koncepcji szkodliwej dla naszej społeczności i zrównoważenia podpisów złożonych przez osoby, które nie mają pojęcia o naszych problemach komunikacyjnych proponujemy wyrażenie poparcia dla następujących postulatów zawartych we wniosku złożonym przez grupę mieszkańców osiedla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej i postulatów  stowarzyszenia Zakrzówek dla Krakowa.

 

  • Wprowadzenie do planu skrzyżowania Kapelanka – Rozdroże do obsługi komunikacyjnej planowanej wysokiej zabudowy w okolicy stacji benzynowej Shell i zmniejszenia natężenia ruchu na ul. Ceglarskiej, która przebiega przez podwórka osiedla WAM
  • Budowy sięgacza od ulicy generała Zielińskiego do planowanej zabudowy pomiędzy ulicami św Jacka i Wyłom w celu odciążenia skrzyżowania Kapelanka – Twardowskiego i przejazdu pod budynkiem Kapelanka 6a.
  • Zaślepienia wylotu ul. sw. Jacka na ul. Norymberską w celu wyeliminowania ruchu tranzytowego w kierunku Ruczaju..
  • Przeznaczenie terenów należących do miasta pod usługi publiczne – żłobki, przedszkola, szkołę podstawową, place zabaw dla dzieci, miejsca postojowe dla samochodów itd.
  • Ograniczenie zabudowy i wprowadzenie zakazu budowy budynków wysokich takich jak Kapelanka 6a

 

Należy podkreslić, że wymienione rozwiązania komunikacyjne powinny zostać sfinansowane przez prywatnych inwestorów, a teren pod budowę sięgacza został już wykupiony przez firmę, która najprawdopodobniej uzyska zgodę na częściową zabudowę terenów pomiędzy ulicami Wyłom a Jacka.

 

W celu zrównoważenia szkodliwych działań Zielonego Zakrzówka, który usiłuje reprezentować wszystkich mieszkańców Zakrzówka, powstało stowarzyszenie Zakrzówek dla Krakowa. Stowarzyszenie będzie przeciwstawiać się także innym szkodliwym działaniom, takim jak żądanie likwidacji Rodzinnych Ogrodów Działkowych Dębniki przesłane przez stowarzyszenie Zielona-Zielna do Biura Planowania.

Najważniejszym celem Stowarzyszenia Zakrzówek dla Krakowa jest wprowadzenie do planu przedstawionych powyżej postulatów.

Każdy może wyrazić swoje poparcie dla przedstawionych działań zgłaszając się do stowarzyszenia lub składając swój podpis pod wymienionymi postulatami.

 

 

Stowarzyszenie Zakrzówek Dla Krakowa

http://www.zakrzowekdlakrakowa.pl/

 


Stowarzyszenie Zakrzówek Dla Krakowa    Skontaktuj się z autorem petycji