Zbieramy podpisy w obronie Ministerstwa Środowiska i Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe”.

Od momentu rozpoczęcia transformacji w roku 1990 obserwujemy konsekwentną, zakamuflowaną działalność ponadpartyjnych i ponadnarodowych grup liberalno-lewackich zmierzających do niszczenia polskiej tożsamości w jednoczącej się Europie. Największego wroga widzą one w Kościele Katolickim, polskiej własności ziemskiej i w polskim rozumieniu roli przyrody w życiu człowieka, zgodnego z zasadą „Czyńcie sobie ziemię poddaną” (znaną w UE jako zasada „zrównoważonego rozwoju”). Ewidentnym tego przykładem były próby prywatyzacji i sprzedaży Polskich Lasów Państwowych i polskiej ziemi za czasów AWS-UW i PO-PSL, mimo że programy wyborcze tych partii tego nie przewidywały. Tendencje te odżywają również teraz, co objawia się licznymi medialnymi informacjami o możliwości likwidacji Ministerstwa Środowiska, gwaranta zasady „Czynienia sobie Ziemi poddaną”, pełniącego misję udostępniania przebogatych zasobów przyrodniczych dla rozwoju gospodarczego Polski, w tym do tworzenia miejsc pracy w terenach wiejskich w oparciu o Lasy Państwowe. Koncepcje ponadpartyjnych i ponadnarodowych grup liberalno-lewackich zmierzają m. in. do przekazania kompetencji Ministerstwa Środowiska innym ministerstwom, w tym przekazania Lasów Państwowych (1/3 terytorium kraju) we władanie Ministerstwa Rolnictwa, zdominowanego polityką unijnych dopłat, orędownika wielkich gospodarstw rolnych, również zagranicznych. W ubiegłych latach wielokrotnie zbieraliśmy podpisy w obronie polskich lasów. Tym razem musimy bronić się przed bardziej perfidnym i zakamuflowanym działaniem grup liberalno-lewackich zmierzających do niszczenia polskiej tożsamości. 

Udzielam więc poparcia wnioskowi o poddanie pod referendum ogólnokrajowe sprawy przyszłości zarządzania naszymi zasobami przyrodniczymi zawierającemu następujące pytanie: 

1. Czy jesteś za utrzymaniem i wzmocnieniem dotychczasowej roli Ministerstwa Środowiska, którego misją musi być udostępnienie polskich zasobów przyrodniczych dla rozwoju gospodarczego kraju, w tym do tworzenia miejsc pracy w terenach niezurbanizowanych zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a więc „Czynienia sobie ziemi poddaną” 


Ekologiczne Forum Młodzieży    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Ekologiczne Forum Młodzieży do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Facebook