Podpisujmy deklarację poparcia dla abp. Henryka Hosera!

J.E. Abp Henryk Hoser 
Biskup Ordynariusz 
Diecezji Warszawsko-Praskiej 

My, niżej podpisani, chcemy wyrazić nasze poparcie dla Księdza Arcybiskupa w obliczu trwającej od kilku tygodni medialnej kampanii kłamstw i nienawiści.

Jednocześnie chcemy zapewnić Księdza Arcybiskupa o naszym wsparciu modlitewnym w tych trudnych czasach, w których kościelna dyscyplina ukazywana jest jako okrutny despotyzm, nauczanie bioetyczne Kościoła jest intencjonalnie wypaczane i demonizowane, a działalność dobroczynna Kościoła wobec ofiar konfliktów jest przedstawiana jako pomoc w ludobójstwie.

Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec wszystkich prób niszczenia jedności Kościoła, wypaczania nauk Magisterium i fałszowania historii najnowszej.

Króluj nam Chryste!

Podpisano: Rodacy


Jan Cyraniak    Skontaktuj się z autorem petycji

Imię
Nazwisko
Miejscowość
Kraj
Adres e-mail
Czy chcesz udostępnić swój podpis?
  
Twój adres e-mail nie będzie publikowany, ani przekazywany osobom trzecim.
Facebook