Podpisujmy deklarację poparcia dla abp. Henryka Hosera!

J.E. Abp Henryk Hoser 
Biskup Ordynariusz 
Diecezji Warszawsko-Praskiej 

My, niżej podpisani, chcemy wyrazić nasze poparcie dla Księdza Arcybiskupa w obliczu trwającej od kilku tygodni medialnej kampanii kłamstw i nienawiści.

Jednocześnie chcemy zapewnić Księdza Arcybiskupa o naszym wsparciu modlitewnym w tych trudnych czasach, w których kościelna dyscyplina ukazywana jest jako okrutny despotyzm, nauczanie bioetyczne Kościoła jest intencjonalnie wypaczane i demonizowane, a działalność dobroczynna Kościoła wobec ofiar konfliktów jest przedstawiana jako pomoc w ludobójstwie.

Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec wszystkich prób niszczenia jedności Kościoła, wypaczania nauk Magisterium i fałszowania historii najnowszej.

Króluj nam Chryste!

Podpisano: Rodacy

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Jan Cyraniak do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook