Najnowsze petycje

Bezpieczne przejście dla Oli

Pomimo 5-letnich starań rodziców Oli chorującej na rdzeniowy zanik mięśni SMA  nadal Ola nie może bezpiecznie opuszczać domu. Pomimo dostosowania pod koniec 2021 roku  infrastruktury drogowej do potrzeb  bezpiecznego przejścia dla pieszych, Wydział Inwestycji nadal nie wykonał oznaczenia przejścia dla pieszych. Wnoszę o niezwłoczne oznaczenie przejścia dla pieszych w rejonie ul. W.Skotnica nr 46, wyłączenie z parkingu dwóch miejsc zgodnie z obowiązującymi przepisami , w celu zapewnienia dobrej w

19 Utworzone: 2022-05-26 Statystyki

Petycja o odwołanie matury ustnej dla absolwentów liceów 2023 i przywrócenie poprzedniej formuły matur na rok 2023. Apel do Ministra Edukacji i Nauki, Pana Przemysława Czarnka.

Do Ministra Edukacji i Nauki Pana Przemysława Czarnka: Szanowny Panie Ministrze!   Roczniki, które przystąpią do matury w roku 2023 zostały szczególnie dotknięte skutkami reformy systemu edukacji przeprowadzonej pod kierownictwem Anny Zalewskiej.  1. Od początku klasy siódmej uczniowie ci cały czas jako pierwsi uczą się według nowych programów nauczania, które zostały oparte na podstawie programowej, niespójnej z tą, którą realizowali od czwartej do szóstej klasy. Na poziomie liceum uczniowie z

184 Utworzone: 2022-05-26 Statystyki

Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863 Roku w Zaborowie

Szanowna Pani Dyrektor, bardzo nas zasmuciła informacja o złożeniu przez Panią rezygnacji ze stanowiska dyrektora szkoły w Zaborowie. Jako rodzice dzieci zarówno uczęszczających do szkoły jak i dzieci, które są przyszłymi wychowankami tej placówki, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przemyślenie i jeśli to możliwe wycofanie złożonej rezygnacji z funkcji dyrektora. Niniejszym pismem chcemy wyrazić ogromne wsparcie dla Pani dotychczasowych działań oraz licznych inicjatyw, których podjęła się Pani na

77 Utworzone: 2022-05-25 Statystyki

RATUJMY "KĄT" (Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 w Warszawie)

"Kąt", czyli Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr2 w Warszawie to azyl dla młodzieży z problemami. To miejsce, gdzie pomoc znajdują najbardziej zagubione nastolatki. Te, które nigdzie indziej nie pasują- bywalcy oddziałów psychiatrycznych, kanap u psychologów, dzieci z Zespołem Aspergera, z depresją, z zaburzeniami i chorobami psychicznymi. Dzieci zagrożone niedostosowaniem społecznym. Te dzieciaki, zwykle po latach tułaczki po zwykłych szkołach, trafiają do Kąta. Tam spotykają wyszkoloną kadrę,

186 Utworzone: 2022-05-25 Statystyki

Wynagrodzenie Nauczycieli i innych Pracowników Oświaty

Warszawa, 17 maja 2022 r.   Niezależny Związek Zawodowy „Wolność i Godność”  Ul. Jagiellońska 59/65 42-229 Częstochowa www.nzzwig.pl kontakt@nzzwig.pl Tel. 575626250   Stowarzyszenie Nauczycieli i Pracowników Oświaty „Nauczyciele dla Wolności” ul. Lindleya 16 02-013 Warszawa www.nauczycieledlawolnosci.pl stowarzyszenie@nauczycieledlawolnosci.pl Tel. 660099588   Szanowny Pan prof. Przemysław Czarnek   Minister Edukacji i Nauki     PETYCJA w sprawie wynagrodzeń nauczycieli i innych pracowników ośw

122 Utworzone: 2022-05-24 Statystyki

Remont sali gimnastycznej SP41 w Krakowie

Drodzy Państwo,  Z uwagi na zdiagnozowaną w sali gimnastycznej obecność szkodliwych substancji, Rada Rodziców wystąpi z petycja do Urzędu Miasta o przyznanie środków na wykonanie pilnego remontu. Każdy podpis jest na wagę złota, bardzo prosimy o poparcie inicjatywy przez wszystkich Rodziców i Opiekunów uczniów naszej szkoły. Z pozdrowieniami  Rada Rodziców

87 Utworzone: 2022-05-24 Statystyki

Organizacja ruchu na skrzyżowaniu ul. Wolanowskiej z ul. Wapienną w Radomiu

My jako użytkownicy drogi Radom — Cerekiew —Golędzin Młódnice — Domaniów zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie zmian w organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Wolanowskiej z ul. Wapienną tak, aby umożliwić bezpieczne i płynne włączenie się do ruchu w kierunku Radomia z ul. Wapiennej. Nadmieniamy, że skrzyżowanie zlokalizowane jest w granicach administracyjnych miasta Radomia. Bardzo duże natężenie ruchu pojazdów na ul. Wolanowskiej, będącej ciągiem drogi S12, wręcz uniemożliwia włączenie

77 Utworzone: 2022-05-24 Statystyki

ODTWORZENIE ROZEBRANEJ KŁADKI PIESZEJ ŁĄCZĄCEJ DZIELNICE OCHOTA I WŁOCHY NA WYSOKOŚCI UL. SĄCHOCKIEJ I PARKU M.KOTAŃSKIEGO

W 2017 r. zotała zamknięta kładka piesza łącząca Ochotę z Włochami (na wysokości ul. Sąchockiej i Parku M.Kotańskiego), która przez dekady była uczęszczanym ciągiem komunikacyjnym dla mieszkańców obydwu dzielnic. Ostatnio została rozebrana, ale nie ma pewności, że zostamnie odtworzona, Zwracamy się z petycją do władz dzielnic Ochota i Włochy oraz do PKP o wybudowanie nowej kładki w tym miejscu. W tej chwili na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ul. Grójeckiej nad torami kolei radomskiej (odcinek

66 Utworzone: 2022-05-24 Statystyki

Opinia pracowników, doktorantów i studentów dot. dokumentu "Polityka równościowa i antydyskryminacyjna UAM"

W związku z przesłanym w dniu 16 maja br. listem ogólnouczelnianym oraz umieszczoną w intranecie informacją w zakresie konsultacji ze środowiskiem akademickim projektu dokumentu „Polityka równościowa i antydyskryminacyjna UAM” my — niżej podpisani — wyrażamy poparcie w zakresie uchwalenia i wdrożenia ww. dokumentu w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (dalej: UAM). Uważamy, że dokument stanowi doprecyzowanie dotychczas obowiązujących aktów prawa wewnętrznego. Same przepisy dotyczące a

158 Utworzone: 2022-05-23 Statystyki

Petycja ws. zapewnienia środków UE na budowanie zdolności organizacji społeczeństwa obywatelskiego w województwie kujawsko-pomorskim

Toruń, 22 maja 2022 roku Szanowny PanPiotr CałbeckiMarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szanowni PaństwoCzłonkowie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-PomorskiegoPlac Teatralny 2, 87-100 Toruń  Środki unijne, które nasze województwo będzie wydatkowało w najbliższych kilku latach mogą być przeznaczone m.in. na budowanie zdolności organizacji społeczeństwa obywatelskiego, czyli kujawsko-pomorskich stowarzyszeń i fundacji powołanych i prowadzonych

47 Utworzone: 2022-05-22 Statystyki