Najpopularniejsze petycje w ciągu ostatnich 24 godzin

Cały okres | 24 godzin | 7 dni | 30 dni | Ostatni miesiąc | 12 miesięcy | Obecny rok (2023) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Do Ministra Edukacji o uszanowanie konsensusu legislacyjnego z 2021 roku dotyczącego edukacji domowej (homeschoolingu).

Szanowny Panie Ministrze, nawiązując do licznych interwencji osób fizycznych, prawnych, instytucji, a także parlamentarzystów (np. https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=CLNA57 , https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=C4VE9N, https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=C29B5U , https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=C25BUB , https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=C4VE9N , https://www.sejm.gov.pl/

Utworzone: 2022-12-18 Statystyki

STOP 5G W POLSCE!

Już w NAJBLIŻSZY WTOREK kończą się społeczne konsultacje przed Urzędem Komunikacji Elektronicznej (UKE) ws. aukcji częstotliwości 5G 3,4-3,8 GHz. UKE chce sprzedać za grube pieniądze nowe częstotliwości operatorom i stawić im warunek, aby bardzo szybko zamontowali ogrom nowych anten 5G w celu pokrycia promieniowaniem praktycznie całego kraju. Powiedzmy temu NIE! Nie chcemy szkodliwego promieniowania 5G w Polsce! Nie chcemy cyfrowej niewoli i kontroli wszystkiego przez Internet rzeczy 5G! Nie ch

Utworzone: 2023-01-28 Statystyki

Ratujmy artKawiarnię w Trzebnicy

ArtKawiania od wielu lat jest ważnym miejscem spotkań Trzebniczan. Tu nie tylko można napić się kawy i zjeść pyszne ciasto. To przestrzeń do spokojnej rozmowy, tu ma miejsce  szereg kulturalnych i edukacyjnych inicjatyw.  Zamknięcie tego miejsca byłoby ogromną stratą dla mieszkańców Trzebnicy i okolic. Posimy wesprzyjcie naszą petycję do władz Gminy o utrzymanie artKawiarni.  

Utworzone: 2023-01-29 Statystyki

Petycja w sprawie zachowania tradycyjnych (niekomercyjnych) odmian pomidorów

Sz.P. Henryk Kowalczyk Wiceprezes Rady Ministrów Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa     Szanowny Panie Ministrze,     apelujemy do Pana jako do Wiceprezesa Rady Ministrów oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o pilną interwencję w celu zachowania tradycyjnych (niekomercyjnych) odmian nasion pomidorów.   Obecnie polskie przepisy – tak jak je interpretują urzędy – uniemożliwiają legalną uprawę i sprzedaż nasion pomidorów odmian tradycyjnych (niekomercyjnych) przez dro

Utworzone: 2023-01-27 Statystyki

Petycja w obronie lasu w Kraśniku

Do p.o. Nadleśniczego Nadleśnictwa Kraśnik pana Waldemara Ciby ul. Janowska 139  Kraśnik 23-200 My, niżej podpisani, sprzeciwiamy się wycince prowadzonej na terenie lasu przylegającego do miasta Kraśnik i apelujemy o natychmiastowe zaprzestanie działań polegających na intensywnych cięciach w drzewostanach stanowiących otulinę i "zielone płuca" miasta. Jednocześnie wnioskujemy o utworzenie na tym terenie, a więc w oddziałach Leśnictwa Dąbrowa Bór od nr. 327 do nr. 337, nowej kategorii - lasu o zw

Utworzone: 2023-01-26 Statystyki

Prośba o pozostawienie linii 23 na obecnej trasie w ofercie ZKM Gdynia

PETYCJA W INTERESIE PUBLICZNYM   Prosimy o pozostawienie linii 23 na obecnej trasie w ofercie przewozowej ZKM Gdynia   ADRESAT   Prezydent Miasta Gdyni Wojciech Szczurek Al. Piłsudskiego 52/54 81-382 Gdynia   UZASADNIENIE   Już teraz w porannych i popoŁudniowych godzinach szczytu, autobusy linii 23 pozostają bardzo zatłoczone, przez co pasażerowie zmuszeni są podróżować w mało komfortowych warunkach. Co istotne, odebranie linii 23 mieszkańcom Dąbrowy spowoduje, że jedyną alternatywą pozostanie

Utworzone: 2023-01-22 Statystyki

Natychmiastowe wydanie Dzieci Matce

Ta petycja wymaga natychmiastowe wydanie dzieci Nel 4Lata I Siley 3Lata ich Matce. Dziewczynki zostaly zatrzymane do wyjasnienia i aktualnie sa bez podstawy prawnej przetrzymywane przez Kesb w Domu Dziecka w Zürich.Sad rejonowy w Meilen orzekl 11.01.2023, iz zarzuty Ojca dzieci przeciwko ich Matce sa bezpodstawne.

Utworzone: 2023-01-25 Statystyki

Prośba o przywrócenie linii 34 i W oraz 30 do oferty przewozowej ZKM Gdynia

Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo                                                          ul. Chabrowa 43 81-079 Gdynia Tel. 58 664 56 21 E-mail: rada.pustkicis@gdynia.pl     Prezydent Miasta Gdyni dr Wojciech Szczurek Al. Piłsudskiego 52/54 81-382 Gdynia  PETYCJA W INTERESIE PUBLICZNYM   Prosimy o przywrócenie linii 34 i W oraz 30 do oferty przewozowej ZKM Gdynia   UZASADNIENIE   Dla mieszkańców Demptowa linia 34 - wprowadzona w 2019 roku po wielu latach starań różnych stron - to jedyne

Utworzone: 2023-01-20 Statystyki

Apel o przywrócenie Magdy Migdał do wolontariatu w Schronisku Na Paluchu

My - niżej podpisani - zwracamy się z apelem o przywrócenie Magdaleny Migdał do wolontariatu w Schronisku Na Paluchu im. Jana Lityńskiego w Warszawie. Uważamy, że decyzja o jej wyrzuceniu, była dalece niesprawiedliwa, bezpodstawna, pochopna i niezgodna z wewnętrznymi przepisami Schroniska.   Magdalena była wolontariuszką na „Paluchu” przez ponad 12 lat. W ramach swojej działalności wolontariackiej, oprócz regularnych wizyt w schronisku, wykonywała także codzienną pracę nad ogłoszeniami na stron

Utworzone: 2023-01-24 Statystyki

Wniosek o budowę lub przebudowę drogi krajowej nr 94 na odcinku prowadzącym przez Gminę Siechnice

  DANE PODMIOTU WNOSZĄCEGO :   Milan Ušák, Burmistrz Siechnic (Nazwisko i Imię osoby reprezentującej) ul. Jana Pawła II 12 (Adres do korespondencji) biuro@umsiechnice.pl (adres e-mail)    Pan Mateusz Morawiecki Prezes Rady Ministrów Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Al. Ujazdowskie 1/3 00-583 Warszawa   PETYCJA       Na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1195) działając w interesie publicznym wnioskujemy o poprawę bezpieczeństwa drogowego na drodze zarz

Utworzone: 2023-01-20 Statystyki

Popieramy plan budowy Nowego Miasta!

Szanowni Radni Miasta Krakowa, my, mieszkańcy miasta, apelujemy o przyjęcie planu zagospodarowania przestrzennego Nowe Miasto. Od wielu lat obserwujemy dynamiczny rozwój Krakowa w jego południowo-wschodniej części, zwłaszcza w rejonie Płaszowa. Jeszcze w 2010 roku cały teren leżący pomiędzy ul. Nowohucką a dzisiejszą wschodnią obwodnicą Krakowa jawił się jako przestrzeń nieprzyjazna do zamieszkania; bez usług i komunikacji publicznej. Od tego momentu wiele się zmieniło. Powstały linia tramwajowa

Utworzone: 2023-01-26 Statystyki

Brak możliwości odbiorów interwencyjnych = tysiące zwierząt bez pomocy !!!

DO PREZESA PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI PREZESA RADY MINISTRÓW RP MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI   Uwaga, pilne! Minister Rolnictwa planuje znowelizować zapisy Ustawy o Ochronie Zwierząt  zabraniając organizacjom prozwierzęcym, odbioru interwencyjnego zwierząt, gdy zachodzi obawa, że pozostawienie go w dotychczasowym miejscu bytowania grozi utratą zdrowia, bądź życia. Stąd nasz gorący apel, poparty dowodami. Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami podejmuje ponad 3 tysiące interwencji rocznie

Utworzone: 2022-12-28 Statystyki

Petycja za jak najszybsze uruchomienie autobusów Krynica-Bardejov / Petícia za čo najskorší štart autobusov Bardejov-Krynica

Vážený Pán Milan Majerský Predseda Prešovského samosprávneho kraja Slovenská verzia dole   Szanowny Panie Przewodniczący, My niżej podpisani obywatele Republiki Słowackiej oraz Rzeczpospolitej Polskiej zwracamy się z uprzejmą prośbą o jak najszybsze uruchomienie zaplanowanych już kilka lat temu samorządowych autobusów Krynica-Bardejov oraz uruchomienie pozostałych autobusów transgranicznych z województwem Małopolskim i Podkarpackim (w tym Poprad-Zakopane). W czerwcu w Województwie Małopolskim od

Utworzone: 2023-01-24 Statystyki

Nie dla odebrania organizacjom prozwierzęcym prawa do ratowania zwierząt!

DO PREZESA RADY MINISTRÓW RP MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI PREZESA PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI PIS po 25. latach chce zniszczyć ochronę zwierząt w Polsce Organizacje pozarządowe wyręczają państwo polskie w ratowaniu zwierząt i zapewnianiu im godnego życia. Nieudolność systemu i prawa widzicie i spotykacie się z nimi na co dzień. Po 25 latach działania ustawy o ochronie zwierząt, PIS chce odebrać prawo do ratowania życia i zdrowia zwierząt organizacjom pozarządowym, skazując je na cierpienie i śmi

Utworzone: 2022-12-11 Statystyki

W obronie wolności słowa w sprawach Kościoła i religii w Polsce

DO PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI NADZWYCZAJNEJ DO SPRAW ZMIAN W KODYFIKACJACH SEJMU RP, PANA POSŁA PIOTRA SAKA I PRZEWODNICZĄCEGO PODKOMISJI STAŁEJ DO SPRAW NOWELIZACJI PRAWA KARNEGO SEJMU RP, PANA POSŁA BARTŁOMIEJA DORYWALSKIEGO, W SPRAWIE OBYWATELSKIEGO PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY - KODEKS KARNY “W OBRONIE CHRZEŚCIJAN” (DRUK NR 2756) Szanowni Panowie Posłowie, Dnia 15 grudnia 2022 r. Sejm RP odrzucił wniosek o odrzucenie w pierwszym czytaniu obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Ko

Utworzone: 2022-12-28 Statystyki

Petycja do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej: O LUDZKI WYMIAR NOWEJ MATURY Z JĘZYKA POLSKIEGO, CZYLI MUREM ZA MATURZYSTAMI (ALBO GŁOWĄ W MUR).

Egzamin maturalny 2023 w formule zaproponowanej przez Centralną Komisję Egzaminacyjną stanowi niechlubne ukoronowanie trwającej od kilku lat deformy polskiego systemu edukacyjnego, jest także konsekwencją absurdalnej, anachronicznej podstawy programowej oraz złych wymagań egzaminacyjnych.  Trudno oprzeć się wrażeniu, że zbliżającą się maturę z języka polskiego przygotowano pośpiesznie i prowizorycznie, o czym świadczą kolejne aneksy i aktualizacje informatora (z 25 III 2022, z 13 VI 2022, z 26 V

Utworzone: 2022-12-12 Statystyki

Petycja do Telewizji Polskiej w sprawie emisji koncertu 15-lecia zespołu Kombi

 Adresat petycji:Telewizja Polska S.A.ul. J. P. Woronicza 17,00-999 Warszawa Szanowna PaniKalina CyzDyrektor TVP Kultura                                                                       Przedmiot petycji: My, fani zespołu Kombi zwracamy się z uprzejmą prośbą do Telewizji Polskiej o emisję na kanale "TVP Kultura" koncertu 15-lecia zespołu Kombi, który odbył się 28.07.1991 r. w Operze Leśnej w Sopocie.   Kombi to jedna z najpopularniejszych grup muzycznych lat 80-tych, która wywarła ogromny w

Utworzone: 2023-01-22 Statystyki

SPRZECIW dla 4 pasmowej DK45, która niszczy las, zagraża ujęciom wody, biegnie pod domami mieszkańców, przez środek wsi, przez ścieżki rowerowe

SPRZECIW dla 4 pasmowej DK45, która niszczy las, kieruje ruch do Opola, biegnie pod domami mieszkańców, przez środek wsi, przez ścieżki rowerowe. Jesteśmy przeciw wariantom 1,2,3,4,5,6,7 i 9 – Popieramy wariant 8 z ewentualnymi modyfikacjami. UWAGA: Petycja jest skutecznie podpisana dopiero przy potwierdzeniu. Upewnij się, że podałeś prawidłowego maila, a po podpisaniu petycji sprawdź swoją skrzynkę mailową i potwierdź.   Sprzeciw kierowany do : Generalnej Dyrekcji Krajowych Dróg i Autostrad odd

Utworzone: 2022-05-10 Statystyki

Uratujmy ośrodek sztuk i sportów japońskich BUDOJO i Jurtę przy ul. Bekasów 6 przed likwidacją i deweloperami

My,  mieszkańcy dzielnicy Ursynów, w tym szczególnie: Starego Imielina, Grabowa i tzw. Zielonego Ursynowa, przyjaciele ośrodka Budojo przy ul. Bekasów 6, APELUJEMY do władz dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy o zachowanie status quo i uratowanie przed likwidacją ośrodka Budojo i jurty przy ul. Bekasów 6, jedynego takiego miejsca użyteczności publicznej w tej części Ursynowa, unikalnego na mapie Warszawy.  Nasz apel uzasadniamy tym, że Ośrodek Budojo przy ul. Bekasów 6, to miejsce założone przez sp

Utworzone: 2023-01-09 Statystyki

Wniosek o zaniechanie rębni w Lesie Komorowskim (pow. Pruszków) i o moratorium na dalsze planowane rębnie

26 stycznia 2023 Osoba wnosząca petycję:  Piotr Adamiak   Adresat petycji: Nadleśniczy Sławomir Mydłowski Nadleśnictwo Chojnów Pilawa, 05-532 Baniocha ul. Klonowa 13 Do wiadomości: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie Leśnictwo Podkowa Leśna Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Ministerstwo Klimatu i Środowiska   Petycja jest składana w interesie publicznym. Przedmiot petycji:  Wnioskujemy o zaniechanie ręb

Utworzone: 2023-01-20 Statystyki