Najpopularniejsze petycje w ciągu ostatnich 24 godzin

Cały okres | 24 godzin | 7 dni | 30 dni | Ostatni miesiąc | 12 miesięcy | Obecny rok (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

W Obronie Przewodniczącego Podkomisji do Ponownego Zbadania Wypadku Lotniczego, Antoniego Macierewicza

Filadelfia, Nowy Jork, Kraków, 4.03.21 r.   LIST OTWARTY W Obronie Przewodniczącego Podkomisji do Ponownego Zbadania Wypadku Lotniczego, Antoniego Macierewicza     Szanowni Państwo Artykuł Glenna Jørgensena, b. członka podkomisji badającej katastrofę smoleńską, który opublikował w tygodniku „Sieci” nr 8 (2021), zmusza członków Klubów „Gazety Polskiej” i organizacji polonijnych zgromadzonych przy Komitecie Smoleńsko - Katyńskim, by odnieść się do zarzutów i treści tam przedstawionych. Glenn Jør

Utworzone: 2021-03-04

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 1392 1189
24 godzin 1392 1189

Słów kilka w obronie wilka.

W związku z nasilającą się w ostatnim czasie kampanią przeciw wilkom, która toczy się w różnego rodzaju mediach – począwszy od lokalnej prasy, radia, telewizji po media społecznościowe - zwracamy się jako grupa miłośników wilka i wszystkich leśnych stworzeń z apelem o przestrzeganie ze szczególną starannością aktów prawnych, które chronią w Polsce tego drapieżnika. Od 1998 roku jest on objęty ochroną gatunkową a na mocy Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 roku (Dz. U. Poz.

Utworzone: 2021-02-27

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 893 872
24 godzin 395 387

Nie!!! dla likwidacji Schroniska w Jamrozowiźnie koło Kłomnic.

Protestujemy przeciwko zamiarowi likwidacji Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Jamrozowiźnie. To wyjątkowe miejsce, w którym zwierzęta otoczone są troskliwą opieką  p. kierownik, pracowników i wolontariuszy. Walczymy tam o każde życie, o jego jakość, o uśmiech na zwierzęcych pyskach. Wspólnie organizujemy nowe życie dla bezdomniaków . Znajdujemy  domy  dla  około 200 psów i 100 kotów rocznie, organizujemy różnego rodzaju zbiórki darów, bazarki ,pozyskaliśmy fundusze na nowe budy. Mamy behawio

Utworzone: 2021-03-03

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 797 768
24 godzin 346 338

Petycja w sprawie dostępu do Tarczy 6.0 i 2.0 dla przedsiębiorców wykluczonych z programów pomocowych

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Sz. P. Mateusz Morawiecki   Prezes Rady Ministrów Sz. P. Jarosław Kaczyński Wiceprezes Rady Ministrów Sz. P Jarosław Gowin Wiceprezes Rady Ministrów   Sz. P Jarosław Go win, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii Sz. P Marlena Maląg, Minister Rodziny i Polityki Społecznej Sz. P. Adam Adamowicz Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw Sz. P. Paweł Borys Polski Fundusz Rozwoju S.A.     Petycja w sprawie dostępu do Tarczy 6.0 i 2.0  dla przedsiębiorców wykluc

Utworzone: 2021-01-22

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 2868 2853
24 godzin 324 321

Pozostanie Pana Tomasza Stróża na obecnym stanowisku dyrektora w naszym "wspólnym domu".

          Publiczne liceum imienia Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu według opinii uczniów, absolwentów jak i rodziców jest bardzo dobrym miejscem nauki, które zapewnia wspaniałą oraz sympatyczną atmosferę. Uczniowie są bardzo wdzięczni za tak doskonale prowadzoną szkołę.           Od  10 lat na czele tej placówki zarządza wszystkim dobrze znany, szanowny Dyrektor Tomasz Stróż. Liceum imienia Mikołaja Kopernika zawdzięcza mu naprawdę wiele. Dzięki jego zaangażowaniu w życie szkoły, potocznie nazy

Utworzone: 2021-03-04

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 295 295
24 godzin 295 295

Petycja ws. ustanowienia w Krakowie użytku ekologicznego "Łąki na Klinach"

 PETYCJA W SPRAWIE USTANOWIENIA W KRAKOWIE UŻYTKU EKOLOGICZNEGO „ŁĄKI NA KLINACH”     Do: Jacka Majchrowskiego, Prezydenta Miasta Krakowa Radnych Miasta Krakowa Przedstawicieli organizacji pozarządowych, włączonych w prace Zespołu ds. użytku ekologicznego na os. Kliny    My, mieszkańcy Krakowa, zwracamy się do Pana Prezydenta, Pań i Panów Radnych oraz Członków Zespołu ds. użytku ekologicznego na os. Kliny z apelem o jak najszybsze o ustanowienie użytku ekologicznego „Łąki na Klinach”. Łąki n

Utworzone: 2021-03-02

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 722 715
24 godzin 191 188

W słusznej sprawie – Neurologia i udarówka w Gnieźnie

My - Mieszkańcy powiatu gnieźnieńskiego i społeczeństwo ogólem popieramy protest pracowników oddziałów udarowego i Neurologii szpitala Dziekanka w Gnieźnie. Istnienie i sprawne funkcjonowanie tych oddziałów na terenie Gniezna jest konieczne i bezdyskusyjne. Choroby neurologiczne to znaczna część wszystkich zdarzeń zdrowotnych. W wielu przypadkach istotne znaczenie ma czas dotarcia na oddział i podjęcia leczenia. Jeżeli masz wśród swoich najbliższych kogoś, kto jest po udarze, wylewie, chorje na

Utworzone: 2021-03-04

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 145 143
24 godzin 145 143

MORATORIUM DLA DRZEW

Zwracamy się z prośbą do wszystkich zaniepokojonych masową wycinką drzew o podpisanie apelu do władz Rzeczypospolitej o wstrzymanie rzezi drzew i wprowadzenie stosownych zmian w prawie w większym stopniu chroniących drzewa przed nieuzasadnioną wycinką i ich niszczeniem.       Apelujemy o natychmiastowe wprowadzenie moratorium na wycinanie drzew oraz zmiany legislacyjne w zakresie gospodarowania drzewami.   Kierując się interesem narodowym, troską o dobro przyszłych pokoleń Polaków, zaniepokojeni

Utworzone: 2021-02-18

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 2532 2457
24 godzin 145 143

Sprzeciw wobec zabicia wilków w Swarzędzu

Urząd Miasta i Gminy Swarzędz Rynek1 62-020 Swarzędz   Szanowny Panie Burmistrzu. Wilki były kiedyś symbolem wolności, teraz są symbolem walki o teren.   My mieszkańcy Swarzędza i okolic nie godzimy się na zabicie wilków.To haniebne i niedopuszczalne, aby jakikolwiek rzekomo przyzwoity polityk słuchał destrukcyjnych intrygantów, a następnie służył ich okrutnemu, niesprawiedliwym i niemoralnym żądaniom skazania niewinnych wilków na śmierć. Powodem, dla którego ludzie myślą, że wilki wcho

Utworzone: 2021-03-02

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 506 491
24 godzin 109 106

Petycja o zatrzymanie złych zmian w nowelizacji ustawy o doświadczeniach na zwierzętach.

Do:Prezes Rady Ministrów Szanowny Pan Mateusz Morawiecki Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Szanowny Pan Przemysław Czarnek W związku z przygotowywaną nowelizacją ustawy o z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych apelujemy o wstrzymanie zmian w ustawie, które pozbawią zwierzęta, poddawane w polskich laboratoriach testom, często bardzo dotkliwym, prawa do obrony. Projektowana nowelizacja zakłada, że z wydawania zgód na doświadczenia na

Utworzone: 2021-03-04

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 74 71
24 godzin 74 71