Petycja dotycząca wyboru pełnomocnika ds.Osób z Niepełnosprawnościami w nowym rządzie


W związku z tworzeniem się nowego rządu, My środowisko osób OZN zwracamy się z prośbą do Pana Premiera Donalda Tuska o powierzenie stanowiska pełnomocnika d/s osób z niepełnosprawnością Panu Łukaszowi Krasoniowi. Pan Krasoń jest osobą niepełnosprawną, a jednocześnie aktywną zawodowo. Znająca problemy naszego środowiska. Brał czynny udział w tworzeniu programu dla osób niepełnosprawnych i w konsultacjach go dotyczących. Jest znany i ceniony w środowisku OZN. Bierze czynny udział w konsultacjach z różnymi grupami OZN. Jest osobą otwartą na wszystkich, empatyczną i koncyliacyjną. Potrafi łączyć, nie dzielić i jest gwarantem tego, iż całe środowisko OZN będzie wysłuchane, zrozumiane, a jego potrzeby zabezpieczone. Takiego pełnomocnika potrzebujemy. 

Zwracamy się o poparcie naszej inicjatywy przez Państwa, gdyż jest to dla nas bardzo ważne, aby mieć na stanowisku Pełnomocnika rządu ds. Osób z niepełnosprawnościami osobę prawdziwie zaangażowaną i znającą doskonale nasze potrzeby.