Oferujemy bezpłatne narzędzie, które umożliwia tworzenie i podpisywanie petycji online.

Zapoczątkuj ruch społeczny, tworząc petycję.

  • Napisz petycję
  • Zbierz podpisy
  • Stwórz aktywną społeczność wokół swojej petycji
  • Dostarcz swoją petycję do decydentów
Cały okres | 24 godzin | 7 dni | 30 dni | Ostatni miesiąc | 12 miesięcy | Obecny rok (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Sprzeciw wobec projektu włączania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do szkół ogólnodostępnych

My, Rodzice/opiekunowie, nauczyciele specjaliści dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami oraz nauczyciele szkół ogólnodostępnych, chcemy wyrazić nasze zaniepokojenie wobec planowanych zmian w polskim systemie oświaty, zapisanych w projekcie „Edukacja dla wszystkich – edukacja włączająca”. Dla nas szalenie ważna jest idea integracji naszych niepełnosprawnych dzieci ze społeczeństwem. Jednak nie możemy zgodzić się na integrację, polegającą na zapisaniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyj

Utworzone: 2021-02-19

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 2915 2893
24 godzin 277 276

NIE DLA TORÓW W CENTRUM PŁOCKA

Pan IRENEUSZ MERCHEL PREZES ZARZĄDU PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.    Szanowny Panie Prezesie, stanowczo protestuję wobec planów budowy linii kolejowej towarowej przez osiedla mieszkaniowe Płocka! Domagam się także wyprowadzenia transportu kolejowego materiałów niebezpiecznych, który obecnie odbywa się przez  miasto! Już dawno Polskie Koleje Państwowe wraz z PKN Orlen powinny podjąć działania, aby pociągi towarowe nie jeździły na obecnej linii kolejowej w pobliżu budynków mieszkalnych zlokaliz

Utworzone: 2021-02-26

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 822 818
24 godzin 256 255

MORATORIUM DLA DRZEW

Zwracamy się z prośbą do wszystkich zaniepokojonych masową wycinką drzew o podpisanie apelu do władz Rzeczypospolitej o wstrzymanie rzezi drzew i wprowadzenie stosownych zmian w prawie w większym stopniu chroniących drzewa przed nieuzasadnioną wycinką i ich niszczeniem.       Apelujemy o natychmiastowe wprowadzenie moratorium na wycinanie drzew oraz zmiany legislacyjne w zakresie gospodarowania drzewami.   Kierując się interesem narodowym, troską o dobro przyszłych pokoleń Polaków, zaniepokojeni

Utworzone: 2021-02-18

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 1847 1793
24 godzin 223 220

Słów kilka w obronie wilka.

W związku z nasilającą się w ostatnim czasie kampanią przeciw wilkom, która toczy się w różnego rodzaju mediach – począwszy od lokalnej prasy, radia, telewizji po media społecznościowe - zwracamy się jako grupa miłośników wilka i wszystkich leśnych stworzeń z apelem o przestrzeganie ze szczególną starannością aktów prawnych, które chronią w Polsce tego drapieżnika. Od 1998 roku jest on objęty ochroną gatunkową a na mocy Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 roku (Dz. U. Poz.

Utworzone: 2021-02-27

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 81 80
24 godzin 81 80

POPRAWIENIE BEZPIECZEŃSTWA DZIECI W DRODZE DO SZKOŁY W MIEJSCOWOŚCI SŁAWKOWICE

Uprzejmie prosimy o poparcie inicjatywy dotyczącej zwiększenia bezpieczeństwa pieszych we wsi Sławkowice, w szczególności naszych dzieci poruszających się częściowo chodnikiem w drodze do Szkoły Podstawowej. Duża prędkość na tym odcinku i niebezpieczny zakręt powodują niestety, że samochody wjeżdżają na chodnik - stwarza to bardzo duże ryzyko potrącenia pieszego. Pragniemy, aby Powiatowe Służby Drogowe, Policja oraz inne instytucje zajmujące się bezpieczeństwem i organizacją ruchu drogowego, prz

Utworzone: 2021-02-26

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 105 103
24 godzin 62 60

Wstrzymanie wycinki drzew w Barlinku

Szanowny Panie Burmistrzu, My, uczestnicy akcji społecznej #sercedladrzew, zatroskani mieszkańcy oraz odwiedzający Barlinek goście zwracamy się do Pana z uprzejmą prośbą o ZAPRZESTANIE NIEUZASADNIONYCH WYCINEK DRZEW W BARLINKU.W szczególności prosimy o:1. Wybór  alternatywnego rozwiązania dla projektu „Budowa centrum przesiadkowego oraz drogi dla rowerów z Barlinka do Pełczyc – odcinek Barlinek – granica gminy”, który nie spowoduje wycinki drzew przy ulicach Pełczyckiej i Dworcowej.2. Wstrzymani

Utworzone: 2021-02-20

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 280 264
24 godzin 53 49

LIKWIDACJA AUTOBUSU 44 JĘDRZYCHÓW

Zielona Góra, 26 lutego 2021 roku   Szanowny Pan Janusz Kubicki Prezydent Miasta Zielona Góra   My, niżej podpisani zwracamy się z uprzejmą prośbą o szybką interwencję w sprawie pozbawienia całego Osiedla Kwiatowego komunikacji miejskiej, tzn. wyłączenia przystanków autobusu nr 44 na Mieczykowej i Liliowej z dnia na dzień rzekomo na skutek jakiejś petycji podsuwanej mieszkańcom w lutym br. Od 1.01.2009 r. regularnie wielu z nich korzysta z linii nr 44, która jest dla nich jedynym połączeniem z c

Utworzone: 2021-02-26

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 109 107
24 godzin 51 49

Petycja w sprawie dostępu do Tarczy 6.0 i 2.0 dla przedsiębiorców wykluczonych z programów pomocowych

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Sz. P. Mateusz Morawiecki   Prezes Rady Ministrów Sz. P. Jarosław Kaczyński Wiceprezes Rady Ministrów Sz. P Jarosław Gowin Wiceprezes Rady Ministrów   Sz. P Jarosław Go win, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii Sz. P Marlena Maląg, Minister Rodziny i Polityki Społecznej Sz. P. Adam Adamowicz Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw Sz. P. Paweł Borys Polski Fundusz Rozwoju S.A.     Petycja w sprawie dostępu do Tarczy 6.0 i 2.0  dla przedsiębiorców wykluc

Utworzone: 2021-01-22

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 2438 2426
24 godzin 49 49

PETYCJA W SPRAWIE PRZYWRÓCENIA PROGRAMU LECZENIA NIEPŁODNOŚCI METODĄ ZAPŁODNIENIA POZAUSTROJOWEGO

           PETYCJA   w sprawie przywrócenia Programu Leczenia Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego      W imieniu własnym oraz Obywateli Rzeczpospolitej dotkniętych niepłodnością wnoszę o przywrócenie Programu Leczenia Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego,chcemy zapewnienia równego dostępu i możliwości korzystania z tej metody,bez podziału osób cierpiących na zamożnych i mniej zamożnych,u których stwierdzona została niepłodność kobiety lub mężczyzny i wyczerpały się wszel

Utworzone: 2020-11-20

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 2261 2215
24 godzin 43 42

Petycja przeciw płoszeniu i likwidacji gniazd gawronów w Radomsku

Do: Jarosław Ferenc, Prezydent Miasta Radomsko; Rafał Dębski, Przewodniczący Rady Miejskiej; Radne i Radni miasta Radomsko.   Szanowny Panie Prezydencie, Szanowne Panie i Panowie Radni!   Zaniepokojona informacją o przygotowaniach Urzędu Miasta Radomsko do usuwania z drzew gniazd i płoszenia GAWRONÓW w Parku Świętojańskim zwracam się z gorącym apelem o odstąpienie w r. 2021 i w latach następnych od tych drastycznych działań!    GAWRON (Corvus frugilegus) jest największym ptakiem z rodziny krukow

Utworzone: 2021-02-22

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 473 464
24 godzin 41 41