Oferujemy bezpłatne narzędzie, które umożliwia tworzenie i podpisywanie petycji online.

Zapoczątkuj ruch społeczny, tworząc petycję.

  • Napisz petycję
  • Zbierz podpisy
  • Stwórz aktywną społeczność wokół swojej petycji
  • Dostarcz swoją petycję do decydentów
Cały okres | 24 godzin | 7 dni | 30 dni | Ostatni miesiąc | 12 miesięcy | Obecny rok (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Przeciw Paszkowiance etap II i przeciw wycince lasu

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, w imieniu Stowarzyszenia „Zielona Granica” w Granicy (gmina Michałowice, powiat pruszkowski), składamy kolejną petycję związaną z koniecznością ochrony lasu położonego w okolicy wsi Strzeniówka oraz na odcinku Granica – Kanie dot. przebiegu trasy II etapu Paszkowianki, tj. na odcinku od drogi wojewódzkiej 719 do miejscowości Paszków (gmina Nadarzyn). Wyrażamy sprzeciw przeciwko planowaniu przebiegu drogi przez teren lasu zgod

Utworzone: 2022-06-28 Statystyki

PETYCJA w sprawie przywrócenia refundacji przez Narodowy Fundusz Zdrowia ogólnopolskiego programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego (In vitro).

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Prof. dr hab. n. med. Tomasz Grodzki   Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda        PETYCJA w sprawie przywrócenia refundacji przez Narodowy Fundusz Zdrowia ogólnopolskiego programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego (In vitro).   Leszno, 18 kwietnia 2022 roku   Szanowne Panie Senator, Szanowni Panowie Senatorowie, Szanowny Panie Marszałku, Szanowny Panie Prezydencie, Szanowne Panie Pos

Utworzone: 2022-04-16 Statystyki

Apel do premiera o zamknięcie granicy dla tirów do Rosji

Apel do Premiera Rzeczypospolitej Polskiej pana Mateusza Morawieckiego.My Polacy żądający zablokowania zaopatrzenia agresora i oprawcy rosyjskiego dziękujemy panu Premierowi za deklarację poparcia blokady granicy przez aktywistów oraz podniesienie na szczycie Rady Europy kwestii całościowych sankcji na handel z Rosją. Niestety procedura nałożenia takich sankcji wymaga czasu oraz przede wszystkim jednomyślności wszystkich członków Rady Europy.. Toczy się brutalna wojna i takaż okupacja zajętych p

Utworzone: 2022-03-20 Statystyki

W sprawie protestu przeciwko rozszerzeniu dostępu do zawodu diagnosty laboratoryjnego.

Czy jesteś przeciw rozszerzeniu dostępu do zawodu diagnosty laboratoryjnego poprzez umożliwienie absolwentom studiów niemedycznych (absolwentom jednolitych studiów magisterskich lub studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku biologia, mikrobiologia, biotechnologia, chemia, farmacja lub weterynaria) uzyskanie prawa wykonywania zawodu diagnosty dzięki: - Ukończeniu kształcenia podyplomowego w zakresie analityki medycznej w uczelni, która prowadzi studia na kierunku analityka medyczna potwi

Utworzone: 2022-06-29 Statystyki

W sprawie poszerzenia kompetencji zawodu diagnosty laboratoryjnego o poradę diagnostyczną.

            Czy jesteś za poszerzeniem kompetencji diagnostów laboratoryjnych o udzielanie pacjentom porady diagnostycznej, która znacząco wpłynęłaby na usprawnienie działania systemu ochrony zdrowia w Polsce. Czy uważasz, że diagności laboratoryjni będący absolwentami kierunkowych studiów medycznych i posiadający przygotowanie teoretyczne i doświadczenie kliniczne powinni wykorzystać swoje kompetencje poprzez kierowaną do pacjentów pomoc w ocenie uzyskanych wyników badań laboratoryjnych, a szcz

Utworzone: 2022-06-29 Statystyki

Żłobek dla dzieci z gminy Zdzieszowice

Drogi mieszkańcu, Zwracamy się z prośbą o wyrażenie opinii w temacie zwiększenia miejsc w Samorządowym Żłobku w Zdzieszowicach wykorzystując puste pomieszczenia po przeniesionym MOPSie. Wasza opinia będzie jednocześnie głosem mieszkańców w sprawie jakże istotnej, bo wspierającej młode matki, które chcą podjąć pracę zawodową, lecz ze względu na brak możliwości zapewnienia opieki nad dziećmi m.in poprzez ograniczone miejsca w żłobku nie mają takiej możliwości. Jednocześnie zwracamy się do władz Gm

Utworzone: 2022-07-04 Statystyki

Górzyniec bez apartamentowców

Sprzeciwiam się zmianom w planie zagospodarowania przestrzeni a zwłaszcza wzrostowi wskaźnika intensywności zabudowy działek ośrodka ,,Potok" na osiedlu Górzyniec w gminie Piechowice. Jestem przeciw rozwoju zabudowy wielorodzinnej i mieszkaniowej w tej części Górzyńca, która graniczy z obszarem Natura 2000 i jest siedliskiem gatunków chronionych, m.in.salamandry plamistej, żmiji zygzakowatej. 

Utworzone: 2022-07-02 Statystyki

Budowa placu zabaw na ul. Boża Góra Prawa w Jastrzębiu - Zdroju

My, jako mieszkańcy ul. Bożej Góry Prawej oraz okolicznych ulic, zwracamy się z prośbą o uruchomienie bezpiecznego oraz nowoczesnego placu zabaw przy ul. Boża Góra Prawa. Pragniemy przypomnieć, iż prawo każdego dziecka do Zabawy gwarantuje Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989r.: „Art. 31 Prawa dziecka Prawo do wypoczynku i czasu wolnego   Państwa – Strony uznają prawo dziecka do wypoczynku i czasu wolnego, do uczestniczenia zabawach i zajęciach r

Utworzone: 2022-07-04 Statystyki

Lista poparcia mieszkańców Ciechanowa i okolic dla Rady Miasta Ciechanów w sprawie apelu o ochronę drzewostanu w Lesie Krubińskim przed wycinką.

Wyrażam poparcie dla Rady Miasta Ciechanów w sprawie apelu o zaprzestanie prowadzonych wycinek drzewostanu w Lesie Krubińskim oraz wyłączenie tego kompleksu leśnego z użytkowania rębnego i utworzenie na tym terenie lasu ochronnego.

Utworzone: 2022-06-25 Statystyki

Petycja o odwołanie matury ustnej dla absolwentów techników 2023. Apel do Ministra Edukacji i Nauki, pana Przemysława Czarnka.

Apelujemy o przedłużenie dostosowań egzaminu maturalnego dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych - techników ( Formuła 2015 ) na rok 2023. Petycja dotyczy zwolnienia maturzystów z techników z obowiązku zdawania egzaminów ustnych z języka polskiego i języka obcego nowożytnego w roku 2023.     Rówieśnicy przyszłorocznych maturzystów, urodzeni w 2003, absolwenci liceów 2022, nie zdają ustnych egzaminów maturalnych. Jeśli rzeczywiście promowane jest szkolnictwo zawodowe, to nie powinno to się odbyw

Utworzone: 2022-03-29 Statystyki