Najnowsze petycje

Petycja w sprawie pozostawienia znaku zakazu wjazdu na ulicę Ratajów

Szanowna Pani Dyrektor Wydziału Inżynierii Miejskiej Urzędu Miejskiego we Wrocławiu, mieszkańcy Wojszyc zwracają się z uprzejmą prośbą o pozostawienie znaku zakazu wjazdu w ulicę Ratajów z ulicy Parafialnej. Zmiana organizacji ruchu na osiedlu Wojszyce spowodowała  radykalne uspokojenie ruchu na ulicy Ratajów. Osiedlowa ulica, będąca częściowo strefa wyciszonego ruchu przestała być alternatywną drogą dla ulicy Grota Roweckiego. Wprowadzona zmiana ruchu rozwiązała szereg problemów. Przede wszystk

38 Utworzone: 2022-12-02 Statystyki

Petycja w sprawie natychmiastowego usunięcia znaku zakazu wjazdu w ulicę Ratajów.

Szanowna Pani Dyrektor Wydziału Inżynierii Miejskiej Urzędu Miejskiego we Wrocławiu, mieszkańcy Wojszyc zwracają się z uprzejmą prośbą o niezwłoczne usunięcie znaku zakazu wjazdu w ulicę Ratajów z ulicy Parafialnej. Zmiana organizacji ruchu na osiedlu Wojszyce spowodowała liczne protesty mieszkańców. Wyrażono je drogą mailową, w ankiecie internetowej oraz podczas spotkania w siedzibie Rady Osiedla Wojszyce. Negatywnie zaopiniowała ją również w formie uchwały Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2

177 Utworzone: 2022-12-02 Statystyki

Petition on the establishment of a fixed air connection on the route Akureyri (Iceland) - Poland.

Petition on the establishment of a fixed air connection on the route Akureyri (Iceland) - Poland.   We kindly ask you to consider and respond positively to our request regarding the creation of an air connection on the Akureyri - Poland, Poland-Akureyri route.   In the north and east of Iceland (not only in Akureyri) there is a very large community of people from Poland as well as from Central and Eastern Europe including Slovaks, Czechs, Ukrainians, and Lithuanians.   The journey from Akurey

22 Utworzone: 2022-12-02 Statystyki

Petycja w sprawie nawiązania stałego połączenia lotniczego na trasie Akureyri ( Islandia) - Polska.

Petycja w sprawie ustanowienia stałego połączenia lotniczego na trasie Akureyri (Islandia) - Polska. Uprzejmie prosimy o rozpatrzenie i pozytywne ustosunkowanie się do naszej prośby o utworzenie połączenia lotniczego na trasie Akureyri - Polska, Polska - Akureyri. Na północy i wschodzie Islandii (nie tylko w Akureyri) mieszka bardzo duża społeczność osób z Polski, a także z Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Słowacy, Czesi, Ukraińcy i Litwini. Podróż z Akureyri na międzynarodowe lotnisko Keflavik

34 Utworzone: 2022-12-02 Statystyki

Kącik zabaw dla dzieci osadzonych w Areszcie Śledczym w Lublinie - podstawowe prawo dziecka i szansa na lepsze relacje z rodzicem

Szanowna Pani Dyrektor Aresztu Śledczego w Lublinie oraz Szanowny Panie Dyrektorze Okręgowej Służby Więziennej w Lublinie, My, rodziny osób osadzonych i tymczasowo aresztowanych w Areszcie Śledczym w Lublinie, zwracamy się z prośbą o zorganizowanie kącika zabaw dla dzieci w sali widzeń. Miejsce z zabawkami dla dzieci w różnym wieku ma ogromne znaczenie dla przebiegu widzeń rodziców z dziećmi. Nierzadko zdarza się, że oczekujemy na przyprowadzenie osadzonych 30-45 minut, a następnie mamy 1h widz

5 Utworzone: 2022-12-01 Statystyki

NIE dla uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobkach utworzonych przez Miasto Łódź ( 272/2022)

NIE dla uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobkach utworzonych przez Miasto Łódź ( 272/2022)   My niżej podpisani Rodzice Dzieci uczęszczających do państwowych żłobków w Łodzi, chcemy wyrazić stanowcze NIE dla podwyższenia opłaty stałej za pobyt dziecka w żłobku w wysokości 20% i utrzymanie jej na poprzednim poziomie 15%, ewentualnie wprowadzenie zmiany polegającej na odliczaniu opłaty stałej za nieobecności dziecka. W uzasadnieniu uchwały Rada Miasta wska

81 Utworzone: 2022-11-30 Statystyki

Odstąpienie przez Radę Gminy Tarnowo Podgórne od zmiany studium w kierunku ustalenia w gminie przeznaczenia terenu pod produkcję energii z biomasy

Uchwałą z dnia 22 listopada 2022 r. Rada Gminy Tarnowo Podgórne przystąpiła do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnowo Podgórne, dla części dz. nr 140/2 w Rumianku. Link do podjętej uchwały Jak wskazano w uzasadnieniu do tej uchwały: "Niniejsza uchwała obejmuje teren części działki 140/2 o powierzchni ok 3,3 ha położony w Rumianku, na południe od drogi krajowej Nr 92. Zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

11 Utworzone: 2022-11-30 Statystyki

Ścieżka rowerowa na ulicy Strażackiej

Czy ścieżka rowerowa łącząca ulicę Zesłańców Polskich z ulicą Żołnierską jest potrzebna? Oczywiście, że tak. Pojawiaja się szansa na taki rowerowy łącznik na ulicy Strażackiej. Pomóżmy przekonać radę Warszawy. Wystarczy podpisać tę petycję. Poniższe podpisy plus listy zbierane na papierze powinny pokazać naszą determinację.  Ślijcie petycję do znajomych, podpisujcie. ;-)

83 Utworzone: 2022-11-30 Statystyki

Petycja / apel mieszkańców osiedla (rejon ulic Dolnej, Konopnickiej)

                                                                Sz. Pan Zenon Gałka                                                                    Wójt Gminy Kaźmierz                 Petycja / apel mieszkańców osiedla (rejon ulic Dolnej, Konopnickiej)     Szanowny Panie Wójcie, My niżej podpisani, mieszkańcy tzw. Osiedla Pięknego, zwracamy się do Pana z apelem o wykupienie przez Gminę Kaźmierz działek w sąsiedztwie ulic Pięknej, Pogodnej i Spokojnej, przeznaczonych, zgodnie z zapisami uchwał

23 Utworzone: 2022-11-29 Statystyki

Petycja / apel mieszkańców osiedla (rejon ulic Dolnej, Konopnickiej) w sprawie sprzeciwu wobec budowy masztu telefonii komórkowej.

Sz. Pani Arleta Wojciechowska                                                                        Przewodnicząca Rady Gminy Kaźmierz oraz  Radni Rady Gminy Kaźmierz                     Petycja / apel mieszkańców osiedla (rejon ulic Dolnej, Konopnickiej)                 Szanowna Pani Przewodnicząca,               Szanowni Państwo Radni My niżej podpisani, mieszkańcy tzw. Osiedla Pięknego, zwracamy się do Pani z apelem o przedstawienie naszego problemu oraz propozycji Radnym Rady Gminy Kaźmier

24 Utworzone: 2022-11-29 Statystyki