Najnowsze petycje

Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863 Roku w Zaborowie

Szanowna Pani Dyrektor, bardzo nas zasmuciła informacja o złożeniu przez Panią rezygnacji ze stanowiska dyrektora szkoły w Zaborowie. Jako rodzice dzieci zarówno uczęszczających do szkoły jak i dzieci, które są przyszłymi wychowankami tej placówki, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przemyślenie i jeśli to możliwe wycofanie złożonej rezygnacji z funkcji dyrektora. Niniejszym pismem chcemy wyrazić ogromne wsparcie dla Pani dotychczasowych działań oraz licznych inicjatyw, których podjęła się Pani na

41 Utworzone: 2022-05-25 Statystyki

RATUJMY "KĄT" (Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 w Warszawie)

"Kąt", czyli Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr2 w Warszawie to azyl dla młodzieży z problemami. To miejsce, gdzie pomoc znajdują najbardziej zagubione nastolatki. Te, które nigdzie indziej nie pasują- bywalcy oddziałów psychiatrycznych, kanap u psychologów, dzieci z Zespołem Aspergera, z depresją, z zaburzeniami i chorobami psychicznymi. Dzieci zagrożone niedostosowaniem społecznym. Te dzieciaki, zwykle po latach tułaczki po zwykłych szkołach, trafiają do Kąta. Tam spotykają wyszkoloną kadrę,

137 Utworzone: 2022-05-25 Statystyki

Wynagrodzenie Nauczycieli i innych Pracowników Oświaty

Warszawa, 17 maja 2022 r.   Niezależny Związek Zawodowy „Wolność i Godność”  Ul. Jagiellońska 59/65 42-229 Częstochowa www.nzzwig.pl kontakt@nzzwig.pl Tel. 575626250   Stowarzyszenie Nauczycieli i Pracowników Oświaty „Nauczyciele dla Wolności” ul. Lindleya 16 02-013 Warszawa www.nauczycieledlawolnosci.pl stowarzyszenie@nauczycieledlawolnosci.pl Tel. 660099588   Szanowny Pan prof. Przemysław Czarnek   Minister Edukacji i Nauki     PETYCJA w sprawie wynagrodzeń nauczycieli i innych pracowników ośw

95 Utworzone: 2022-05-24 Statystyki

Remont sali gimnastycznej SP41 w Krakowie

Drodzy Państwo,  Z uwagi na zdiagnozowaną w sali gimnastycznej obecność szkodliwych substancji, Rada Rodziców wystąpi z petycja do Urzędu Miasta o przyznanie środków na wykonanie pilnego remontu. Każdy podpis jest na wagę złota, bardzo prosimy o poparcie inicjatywy przez wszystkich Rodziców i Opiekunów uczniów naszej szkoły. Z pozdrowieniami  Rada Rodziców

78 Utworzone: 2022-05-24 Statystyki

Organizacja ruchu na skrzyżowaniu ul. Wolanowskiej z ul. Wapienną w Radomiu

My jako użytkownicy drogi Radom — Cerekiew —Golędzin Młódnice — Domaniów zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie zmian w organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Wolanowskiej z ul. Wapienną tak, aby umożliwić bezpieczne i płynne włączenie się do ruchu w kierunku Radomia z ul. Wapiennej. Nadmieniamy, że skrzyżowanie zlokalizowane jest w granicach administracyjnych miasta Radomia. Bardzo duże natężenie ruchu pojazdów na ul. Wolanowskiej, będącej ciągiem drogi S12, wręcz uniemożliwia włączenie

69 Utworzone: 2022-05-24 Statystyki

ODTWORZENIE ROZEBRANEJ KŁADKI PIESZEJ ŁĄCZĄCEJ DZIELNICE OCHOTA I WŁOCHY NA WYSOKOŚCI UL. SĄCHOCKIEJ I PARKU M.KOTAŃSKIEGO

W 2017 r. zotała zamknięta kładka piesza łącząca Ochotę z Włochami (na wysokości ul. Sąchockiej i Parku M.Kotańskiego), która przez dekady była uczęszczanym ciągiem komunikacyjnym dla mieszkańców obydwu dzielnic. Ostatnio została rozebrana, ale nie ma pewności, że zostamnie odtworzona, Zwracamy się z petycją do władz dzielnic Ochota i Włochy oraz do PKP o wybudowanie nowej kładki w tym miejscu. W tej chwili na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ul. Grójeckiej nad torami kolei radomskiej (odcinek

50 Utworzone: 2022-05-24 Statystyki

Opinia pracowników, doktorantów i studentów dot. dokumentu "Polityka równościowa i antydyskryminacyjna UAM"

W związku z przesłanym w dniu 16 maja br. listem ogólnouczelnianym oraz umieszczoną w intranecie informacją w zakresie konsultacji ze środowiskiem akademickim projektu dokumentu „Polityka równościowa i antydyskryminacyjna UAM” my — niżej podpisani — wyrażamy poparcie w zakresie uchwalenia i wdrożenia ww. dokumentu w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (dalej: UAM). Uważamy, że dokument stanowi doprecyzowanie dotychczas obowiązujących aktów prawa wewnętrznego. Same przepisy dotyczące a

80 Utworzone: 2022-05-23 Statystyki

Petycja ws. zapewnienia środków UE na budowanie zdolności organizacji społeczeństwa obywatelskiego w województwie kujawsko-pomorskim

Toruń, 22 maja 2022 roku Szanowny PanPiotr CałbeckiMarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szanowni PaństwoCzłonkowie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-PomorskiegoPlac Teatralny 2, 87-100 Toruń  Środki unijne, które nasze województwo będzie wydatkowało w najbliższych kilku latach mogą być przeznaczone m.in. na budowanie zdolności organizacji społeczeństwa obywatelskiego, czyli kujawsko-pomorskich stowarzyszeń i fundacji powołanych i prowadzonych

40 Utworzone: 2022-05-22 Statystyki

Przywrócenie na stanowiska pracy w COZL lekarzy: kier. Oddz. Ch. Plastycznej dr n. med. Sergeya Antonova oraz dr n. med. Katarzyny Żuchowskiej i wznowienie wykonywania rekonstrukcji metodą DIEP

Szanowni Państwo.       Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli miało ogromny zaszczyt, móc zatrudniać dwoje wspaniałych chirurgów plastycznych. Byli nimi dr n. med. Sergey Antonov oraz dr n. med. Katarzyna Żuchowska. Kilka dni temu, dyrektor COZL podjęła decyzję o ich zwolnieniu. Petycja powstała, by zostali oni przywróceni na swoje stanowiska pracy. Dr n. med. Sergey Antonov oraz dr n. med. Katarzyna Żuchowska, odnoszą wiele sukcesów medycznych w swojej specjalizacji. Zarówno d

1105 Utworzone: 2022-05-21 Statystyki

Petycja w sprawie poprawy jakości wody w Gminie Siechnice

Komunikat Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej we Wrocławiu stwierdza niezdatność do picia wody dostarczanej przez ZGK Siechnice. Woda jest skażona bakteryjnie co narusza rozporządzenie Ministra Zdrowia z 07 grudnia 2017 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Postulujemy: Przeprowadzenie wewnętrznego dochodzenia wyjaśniającego, publiczne przedstawienie jego wyników oraz planu naprawczego (na podstawie art. 61 konstytucji i art. 11 b ustawy o samorządzie gminnym)

61 Utworzone: 2022-05-19 Statystyki