Najnowsze petycje

List otwarty uczniów/absolwentów szkół średnich, rodziców i osób tolerancyjnych dla społeczności LGBT+ skierowany do Małopolskiej Kurator Oświaty Pani Barbary Nowak.

Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, Osoby tolerancyjne i kochające bliźniego.   Małopolska Kurator Oświaty Pani Barbara Nowak, Kuratorium Oświaty w Krakowie   "Przeszłość umiera w bólach, a stary porządek nie chce się poddać bez walki. Rozumiem to, ale z radością zawiadamiam was, że reprezentujecie przegraną sprawę. Równość jest wielkim marzeniem i przyszłością tego świata. Jesteśmy różni - kobiety i mężczyźni, heterycy i geje, czarni i biali - ale wszyscy powinniśmy mieć równe szanse wyrażani

Utworzone: 2021-05-14

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 93 91

Dotyczy: sprzeciwu wobec budowy spalarni śmieci przy węźle Psie Pole - na granicy Gmin Wrocław, Długołęka oraz Wisznia Mała

Szanowny Panie Prezydencie, Zwracamy się z apelem i uprzejmą prośbą o wsparcie nas, Mieszkańców, poprzez niedopuszczenie do realizacji zamierzenia inwestycyjnego dotyczącego budowy spalarni śmieci, której lokalizacja planowana jest na terenie węzła Psie Pole AOW.Jesteśmy bardzo zaniepokojeni tematem, o którym dowiedzieliśmy się dopiero w dniu wczorajszym z mediów. Jednocześnie zwracamy uwagę, że zaproponowana przez Inwestora formuła spotkania YouTube wyklucza znaczną część mieszkańców, którzy z

Utworzone: 2021-05-14

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 505 503

"NIE" dla budowy północnej części obwodnicy Łowicza w rejonie Małszyc, Klewkowa, Goleńska, Strzelcewa i Popowa

Petycja do: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad    PETYCJA    "NIE" dla budowy północnej części obwodnicy Łowicza w rejonie Małszyc, Klewkowa, Goleńska, Strzelcewa i Popowa w sprawie odstąpienia od dalszych etapów prac nad czterema wariantami projektowanej północnej części obwodnicy Łowicza w ciągu dróg krajowych nr 14, 70 i 92.   Szanowni Państwo! Petycja o odstąpienie i rezygnację z budowy planowanych czterech wariantów północnej części obwodnicy Łowicza w ciągu dróg krajowych nr 14,

Utworzone: 2021-05-14

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 62 62

PETYCJA w przedmiocie wstrzymania prac nad zmianami przepisów określających warunki rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

                                                                           Prezes Rady Ministrów                                                                              Kancelaria Prezesa Rady Ministrów                                                                              Al. Ujazdowskie 1/3                                                                              00-583 Warszawa                                                                                Sejm Rzeczpospolitej Po

Utworzone: 2021-05-14

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 30 30

Biłgoraj broni swojego lasu

My, mieszkańcy i miłośnicy powiatu biłgorajskiego pragniemy wyrazić swój sprzeciw wobec masowej wycinki lasów przeprowadzonej i planowanej do przeprowadzenia przez Nadleśnictwo Biłgoraj. Skala dokonanych rębni powoduje ogromne straty w środowisku naturalnym i w wizerunku naszego regionu będącego bramą do Puszczy Solskiej. Z ogromnym zdumieniem przyjęliśmy wiadomość o wycięciu przez Nadleśnictwo Biłgoraj kilku hektarów lasu w bezpośrednim sąsiedztwie źródeł rzeki Stok. To malownicze miejsce zosta

Utworzone: 2021-05-14

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 93 86

Odwołanie Grzegorza Janduły z funkcji prezesa MOSiR Radom

My, kibice Radomiaka, sympatycy radomskiego sportu, jak również mieszkańcy Radomia, którym na sercu leży dobro naszego miasta, wyrażamy głębokie oburzenie efektami prac przy realizacji budowy Radomskiego Centrum Sportu, a w zasadzie ich brakiem. Chaos towarzyszący realizacji tego przedsięwzięcia jest adekwatny do estetyki widoków jakie serwowane są nam  na zdjęciach z placu budowy. Sposób zarządzania i nadzoru nad inwestycją budzi uzasadniony niepokój oraz nieskrywaną irytację z faktu, że kluczo

Utworzone: 2021-05-13

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 857 796

Ochrona drzewek na Słonecznym Wzgórzu

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Słoneczne Wzgórze" zamierza wystąpić do Urzędu Miasta w Kielcach o zgodę na wycięcie około 30 szt. drzewek owocowych, rosnących obok placu zabaw oraz między ul. Dobrowolskiej i ul. Orzeszkowej nr 24 nazywając je "suchymi i połamanymi". Konsultacje z mieszkańcami w tej sprawie trwają do 22 maja. Podpisanie petycji da nam szansę na uratowaniek drzewek prze bezsensowną wycinką, nasze osiedle jest jednym z najbardziej zielonych miejsc w Kielcach i trzeba zadbać, aby było t

Utworzone: 2021-05-13

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 177 170

NIE dla likwidacji Biblioteki Nauk Humanistycznych IHiA UP Kraków!

Szanowni Państwo, Drodzy Koledzy i Koleżanki, nie możemy patrzeć obojętnie na sprawy dotyczące naszej nie tak małej społeczności Instytutu Historii i Archiwistyki, jaką jest decyzja o likwidacji naszej biblioteki. To miejsce, to nie tylko regały pełne książek, ale przede wszystkim niezwykle pomocne Panie Bibliotekarki tworzące ciepłą, rodzinną atmosferę. Biblioteka ta tętni życiem nawet w czasach pandemii. To niezwykłe miejsce, w którym możemy zapoznać się z ogromem prac naukowych i badawczych n

Utworzone: 2021-05-13

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 196 195

Ocalmy Ogródki im. W. Szafera w Rzeszowie

Do Radnych Rady Miasta Rzeszowa Jako mieszkańcy miasta Rzeszowa w świetle posiadanych informacji w pełni popieramy działania działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowców im. Szafera przy ul. Skrajnej 11 w Rzeszowie w związku z zaistniałym konfliktem interesów przy budowie drogi niszczącej tereny ogródków działkowych. Uważamy że niedopuszczalne jest pomijanie fundamentalnego prawa własności, niszczenie ogródków działkowych bez konsultacji społecznych, niszczenie urządzonych terenów zielonych w mieśc

Utworzone: 2021-05-12

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 125 124

Zero kartkówek w szkołach

W ostatnich miesiącach, w dobie pandemii, uczniowie, nauczyciele i rodzice zmuszeni zostali do odnalezienia się w nowej edukacyjnej rzeczywistości. Rzeczywistości, która od wszystkich wymagała dużej elastyczności, aby się do niej przystosować. Rzeczywistości zdominowanej przez kontakt online, w miejsce osobistych spotkań w szkole. Nikt z nas nigdy wcześniej w taki sposób nie pracował, a już na pewno nie prowadził edukacji na taką skalę i przez tak długi okres czasu. Na uczniów spadło wiele nowyc

Utworzone: 2021-05-12

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 45 45