Najpopularniejsze petycje w ciągu ostatnich 30 dni

Cały okres | 24 godzin | 7 dni | 30 dni | Ostatni miesiąc | 12 miesięcy | Obecny rok (2023) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Do Ministra Edukacji o uszanowanie konsensusu legislacyjnego z 2021 roku dotyczącego edukacji domowej (homeschoolingu).

Szanowny Panie Ministrze, nawiązując do licznych interwencji osób fizycznych, prawnych, instytucji, a także parlamentarzystów (np. https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=CLNA57 , https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=C4VE9N, https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=C29B5U , https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=C25BUB , https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=C4VE9N , https://www.sejm.gov.pl/

Utworzone: 2022-12-18 Statystyki

Petycja do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej: O LUDZKI WYMIAR NOWEJ MATURY Z JĘZYKA POLSKIEGO, CZYLI MUREM ZA MATURZYSTAMI (ALBO GŁOWĄ W MUR).

Egzamin maturalny 2023 w formule zaproponowanej przez Centralną Komisję Egzaminacyjną stanowi niechlubne ukoronowanie trwającej od kilku lat deformy polskiego systemu edukacyjnego, jest także konsekwencją absurdalnej, anachronicznej podstawy programowej oraz złych wymagań egzaminacyjnych.  Trudno oprzeć się wrażeniu, że zbliżającą się maturę z języka polskiego przygotowano pośpiesznie i prowizorycznie, o czym świadczą kolejne aneksy i aktualizacje informatora (z 25 III 2022, z 13 VI 2022, z 26 V

Utworzone: 2022-12-12 Statystyki

Nie dla odebrania organizacjom prozwierzęcym prawa do ratowania zwierząt!

DO PREZESA RADY MINISTRÓW RP MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI PREZESA PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI PIS po 25. latach chce zniszczyć ochronę zwierząt w Polsce Organizacje pozarządowe wyręczają państwo polskie w ratowaniu zwierząt i zapewnianiu im godnego życia. Nieudolność systemu i prawa widzicie i spotykacie się z nimi na co dzień. Po 25 latach działania ustawy o ochronie zwierząt, PIS chce odebrać prawo do ratowania życia i zdrowia zwierząt organizacjom pozarządowym, skazując je na cierpienie i śmi

Utworzone: 2022-12-11 Statystyki

Czas na efektywny system kaucyjny, obejmujący także jednorazowe opakowania szklane

Apelujemy o przywrócenie do projektu ustawy kaucji na jednorazowe opakowania szklane Zgodnie z najnowszym projektem ustawy “o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi” (nr projektu UC98), z systemu kaucyjnego wykreślono jednorazowe butelki szklane. Stało się tak, mimo że rocznie na rynek jest wprowadzanych aż 1,8 mld sztuk takich butelek, a puste butelki, w tym tzw. “małpki” zaśmiecają nasze lasy, parki i ulice. Wyjęcie jednorazowych butelek szklanych z systemu jest szk

Utworzone: 2022-12-28 Statystyki

W obronie wolności słowa w sprawach Kościoła i religii w Polsce

DO PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI NADZWYCZAJNEJ DO SPRAW ZMIAN W KODYFIKACJACH SEJMU RP, PANA POSŁA PIOTRA SAKA I PRZEWODNICZĄCEGO PODKOMISJI STAŁEJ DO SPRAW NOWELIZACJI PRAWA KARNEGO SEJMU RP, PANA POSŁA BARTŁOMIEJA DORYWALSKIEGO, W SPRAWIE OBYWATELSKIEGO PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY - KODEKS KARNY “W OBRONIE CHRZEŚCIJAN” (DRUK NR 2756) Szanowni Panowie Posłowie, Dnia 15 grudnia 2022 r. Sejm RP odrzucił wniosek o odrzucenie w pierwszym czytaniu obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Ko

Utworzone: 2022-12-28 Statystyki

Apel o przywrócenie Magdy Migdał do wolontariatu w Schronisku Na Paluchu

My - niżej podpisani - zwracamy się z apelem o przywrócenie Magdaleny Migdał do wolontariatu w Schronisku Na Paluchu im. Jana Lityńskiego w Warszawie. Uważamy, że decyzja o jej wyrzuceniu, była dalece niesprawiedliwa, bezpodstawna, pochopna i niezgodna z wewnętrznymi przepisami Schroniska.   Magdalena była wolontariuszką na „Paluchu” przez ponad 12 lat. W ramach swojej działalności wolontariackiej, oprócz regularnych wizyt w schronisku, wykonywała także codzienną pracę nad ogłoszeniami na stron

Utworzone: 2023-01-24 Statystyki

Petycja do Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego ws. jednorazowego dodatku inflacyjnego dla nauczycieli

Gwałtowny wzrost inflacji w 2022 roku znacząco obniżył realną wartość wynagrodzeń nauczycieli. Czynniki finansowe nie nakłaniają do pozostania nauczycielem i zachęcają pedagogów do zmiany zawodu.  Zamrożenie wzrostu wynagrodzeń nauczycieli jeszcze w 2021 roku spowodowało realny spadek płac tej grupy zawodowej również w roku 2022. Apele związków zawodowych i zgłaszane poprawki do ustawy budżetowej i rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki o zwiększenie wynagrodzeń nauczycieli były nieustannie od

Utworzone: 2022-12-19 Statystyki

Brak możliwości odbiorów interwencyjnych = tysiące zwierząt bez pomocy !!!

DO PREZESA PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI PREZESA RADY MINISTRÓW RP MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI   Uwaga, pilne! Minister Rolnictwa planuje znowelizować zapisy Ustawy o Ochronie Zwierząt  zabraniając organizacjom prozwierzęcym, odbioru interwencyjnego zwierząt, gdy zachodzi obawa, że pozostawienie go w dotychczasowym miejscu bytowania grozi utratą zdrowia, bądź życia. Stąd nasz gorący apel, poparty dowodami. Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami podejmuje ponad 3 tysiące interwencji rocznie

Utworzone: 2022-12-28 Statystyki

Prośba o przywrócenie linii 34 i W oraz 30 do oferty przewozowej ZKM Gdynia

Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo                                                          ul. Chabrowa 43 81-079 Gdynia Tel. 58 664 56 21 E-mail: rada.pustkicis@gdynia.pl     Prezydent Miasta Gdyni dr Wojciech Szczurek Al. Piłsudskiego 52/54 81-382 Gdynia  PETYCJA W INTERESIE PUBLICZNYM   Prosimy o przywrócenie linii 34 i W oraz 30 do oferty przewozowej ZKM Gdynia   UZASADNIENIE   Dla mieszkańców Demptowa linia 34 - wprowadzona w 2019 roku po wielu latach starań różnych stron - to jedyne

Utworzone: 2023-01-20 Statystyki

Petycja w obronie lasu w Kraśniku

Do p.o. Nadleśniczego Nadleśnictwa Kraśnik pana Waldemara Ciby ul. Janowska 139  Kraśnik 23-200 My, niżej podpisani, sprzeciwiamy się wycince prowadzonej na terenie lasu przylegającego do miasta Kraśnik i apelujemy o natychmiastowe zaprzestanie działań polegających na intensywnych cięciach w drzewostanach stanowiących otulinę i "zielone płuca" miasta. Jednocześnie wnioskujemy o utworzenie na tym terenie, a więc w oddziałach Leśnictwa Dąbrowa Bór od nr. 327 do nr. 337, nowej kategorii - lasu o zw

Utworzone: 2023-01-26 Statystyki

Madonna: The Celebration Tour - chcemy koncertu w Polsce!

Pokażmy osobom zainteresowanym organizacją koncertu, że Madonna nadal wzbudza emocje w Polsce oraz że polska publiczność także chce usłyszeć u siebie największe hity artystki!   UWAGA! Podpisanie petycji może wymagać potwierdzenia za pośrednictwem adresue-mail!   DLACZEGO TA PETYCJA MA SENS? Ponieważ jako strona zrzeszająca polskich fanów pozostajemy w stałym kontakcie z wytwórnią artystki oraz potencjalnym organizatorem koncertu – Live Nation Polska. Aby jednak móc przejść dalej, potrzebujemy p

Utworzone: 2023-01-19 Statystyki

LIST OTWARTY W OBRONIE ZABYTKOWYCH PLANT SALINARNYCH W BOCHNI

Plan Plant wg. projektu ogrodnika salinarnego Karola Bauera, Bochnia 1868 r.   1. KIM JESTEŚMY?Wspólnie z Organizacjami Pozarządowymi, Grupami Nieformalnymi i Mieszkańcami Bochni stworzyliśmy List Otwarty do Burmistrza Bochni, Rady Miasta, Komitetu Rewitalizacji oraz Generalnego Konserwatora Zabytków. W Liście o charakterze PETYCJI , zawarliśmy  cztery kategorie postulatów odnośnie ochrony dziedzictwa przyrodniczego na obszarze bocheńskich Plant  wpisanych do   rejestru   zabytków, w   tym   zes

Utworzone: 2023-01-10 Statystyki

Apel o jasne i czyste „Światełko do nieba” WOŚP

Apelujemy o jasne i czyste „Światełko do nieba”, takie, które nie szkodzi zwierzętom, nie emituje szkodliwego dymu, nie zwiększa podatności na zachorowania.   Popieramy główne działania WOŚP, ale nie ma naszej zgody na odpalanie fajerwerków podczas „Światełka do nieba”. Wielu z nas gra z Orkiestrą od dawna, wielu przyłączyło się w kolejnych latach. Jesteśmy z WOŚP całym sercem, ale fajerwerkowe ”Światełko do nieba” napełnia nas wielkim smutkiem. Dlatego zbieramy podpisy, bo chcemy to zmienić. Je

Utworzone: 2023-01-05 Statystyki

Zmiana harmonogramu wywozu śmieci przez ZWIĄZKEK MIĘDZYGMINNY „CENTRUM ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW - SELEKT”

Dzień dobry, zwracam się do Was z prośbą o wsparcie petycji dotyczącej zmiany harmonogramu wywozu odpadów, która zostanie złożona do Związku Międzygminnego „CENTRUM ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW - SELEKT” oraz w Gminach: Komorniki i Dopiewo. Harmonogram wywozu śmieci opublikowany 27.12.2022 roku na stronach gminy Komonirki oraz gminy Dopiewo, znacząco zredukował częstotliwość odbioru odpadów segregowalnych, tj. plastiku, papieru, szkła i bioodpadów. W rezultacie odpady te będą zalegały na naszych pos

Utworzone: 2022-12-30 Statystyki

Komitet Obrony Gietrzwałdu

Drodzy mieszkańcy oraz miłośnicy Gietrzwałdu.Na naszych oczach dzieje się historia. Nasza piękna miejscowość z cudownym warmińskim klimatem, panującym tu spokojem oraz pięknym krajobrazem przestaje istnieć w tej formie. Za sprawą nietrafionych oraz z nikim nie konsultowanych decyzji powstają coraz to nowe inwestycje zaburzające harmonię i urok tego miejsca. Już od dłuższego czasu są o tym rozmowy niezadowolonych z tego co się dzieje mieszkańców, a także osób którym na sercu leży dobro naszej ur

Utworzone: 2022-12-31 Statystyki

PETYCJA W SPRAWIE ZAPEWNIENIA NALEŻYTEJ OPIEKI MEDYCZNEJ MIESZKAŃCOM GMINY LUZINO

Podmiot wnoszący petycję: grupa mieszkańców Gminy Luzino Adresat: Wójt Gminy Luzino Jarosław Wejer              Zwracamy się do Pana oraz pozostałych przedstawicieli władz Gminy Luzino z petycją o podjęcie niezbędnych działań zmierzających do poprawy dostępności usług zdrowotnych świadczonych przez Klinikę Zdrowia w Luzinie, która, w naszej opinii, jest dalece niewystarczająca.            Władze publiczne, w tym samorząd terytorialny, są konstytucyjnie zobowiązane do zapewnienia obywatelom równe

Utworzone: 2023-01-09 Statystyki

NIE dla nowej wysokości składki członkowskiej OIL

Naczelna Izba Lekarska  Jana III Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa        W związku z uchwałą Naczelnej Rady Lekarskiej podjętą 21 października 2022r., która określa, że od 1 stycznia 2023 roku składka członkowska izb lekarskich będzie wynosiła w podstawowym wymiarze 120PLN miesięcznie dla lekarza i lekarza dentysty, apeluję o pozostawienie wysokości składki w dotychczasowej kwocie tj. 60PLN/m-c dla grupy lekarzy i lekarzy dentystów, którzy nie podołają opłacania jej w nowej wysokości* oraz dla t

Utworzone: 2022-12-01 Statystyki

Prośba o pozostawienie linii 23 na obecnej trasie w ofercie ZKM Gdynia

PETYCJA W INTERESIE PUBLICZNYM   Prosimy o pozostawienie linii 23 na obecnej trasie w ofercie przewozowej ZKM Gdynia   ADRESAT   Prezydent Miasta Gdyni Wojciech Szczurek Al. Piłsudskiego 52/54 81-382 Gdynia   UZASADNIENIE   Już teraz w porannych i popoŁudniowych godzinach szczytu, autobusy linii 23 pozostają bardzo zatłoczone, przez co pasażerowie zmuszeni są podróżować w mało komfortowych warunkach. Co istotne, odebranie linii 23 mieszkańcom Dąbrowy spowoduje, że jedyną alternatywą pozostanie

Utworzone: 2023-01-22 Statystyki

Remont peronu oraz tunelu łączącego tyski dworzec i peron.

Tychy to dobre miejsce do życia. Niestety wizytówką miasta dla osób podróżujących koleją jest obskurny, pamiętający połowę lat 50tych peron i tunel łączący z dworcem centralnym. Infrastruktura komunikacyjna, na którą ma wpływ nasze miasto jest rozwijana systematycznie: -Remont dworca -Parking wielopoziomowy -Dworzec autobusowy   Problemem jest jednak fakt, że część peronowa oraz tunel jest pod zarządzaniem PKP PLK i zarząd naszego miasta nie może dofinansować, ani sfinansować remontu tej części.

Utworzone: 2023-01-13 Statystyki

Prośba o interwencję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie poprawnego działania portalu szukajwarchiwach.gov.pl

Do Szanownego Pana Wicepremiera Piotra Glińskiego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego     Zwracam się do pana, jako do Osoby nadzorującej działalność Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych oraz Narodowego Archiwum Cyfrowego o zwrócenie uwagi na funkcjonowanie portalu https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/, który w ciągu ostatnich kilkunastu tygodni praktycznie zawiesił swoją działalność.     Serwis ten udostępnia w formie cyfrowej miliony skanów zachowanych dokumentów historycznych, któ

Utworzone: 2023-01-03 Statystyki