Najpopularniejsze petycje w ciągu ostatnich 7 dni

Cały okres | 24 godzin | 7 dni | 30 dni | Ostatni miesiąc | 12 miesięcy | Obecny rok (2024) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

List otwarty do Prokuratora Generalnego Adama Bodnara w sprawie aresztowania rezydenta w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii z Gorzowa Wielkopolskiego

Utworzone: 2024-05-13 Statystyki

DELEGALIZACJA PiS – podpisz obywatelski projekt ustawy! Powiedz NIE Kaczyńskiemu i partii Ziobry | checkPRESS.pl

Utworzone: 2024-05-16 Statystyki

Uznanie kompetencji i samodzielności oraz nieograniczanie praw wykonywania zawodu Higienistek Stomatologicznych.

Utworzone: 2024-05-15 Statystyki

OPOWIADAMY SIĘ ZA WYCHOWANIEM DO WARTOŚCI W SZKOLE - RELIGIA LUB ETYKA DLA KAŻDEGO UCZNIA

Utworzone: 2024-05-02 Statystyki

Neo-sędziowie nie są sędziami!

Utworzone: 2024-05-11 Statystyki

Apel o kontynuację budowy CPK

Utworzone: 2023-12-02 Statystyki

Apel do Ministerstwa Zdrowia pacjentów chorych na nadpłytkowość samoistną i mielofibrozę

Utworzone: 2024-05-09 Statystyki

Manifest polonistów - więcej realnych cięć w podstawie programowej!

Utworzone: 2024-04-26 Statystyki

Renta socjalna dla osób z ubytkiem słuchu

Utworzone: 2024-05-09 Statystyki

Apel do Prezydenta RP o prawne uznanie języka śląskiego

Utworzone: 2024-05-17 Statystyki

Petycja w sprawie budowy ekranów dźwiękochłonnych wzdłuż S52 od węzła Modlnica do estakady przy ul. Bukowej, od strony ul. Studzienki / Wierzbowej / Bukowej w Modlnicy

Utworzone: 2024-05-15 Statystyki

Głos sprzeciwu rodzica dziecka z zespołem PANS i PANDAS oraz chorobami współistniejącymi (spektrum autyzmu, Borelioza z Lyme, ko-infekcje, padaczka) wobec braku dostatecznej opieki medycznej

Utworzone: 2024-05-12 Statystyki

Sprzeciw wobec planów wylesienia niemal 1000 hektarów lasu w gminie Stalowa Wola pod budowę zakładów przemysłowych

Utworzone: 2024-05-15 Statystyki

Petycja o pozostawienie w stanie nienaruszonym dzikiego terenu przy Parku przy Bażantarni

Utworzone: 2022-06-15 Statystyki

Petycja o użyczenie działki gminnej na rzecz społeczności Komorowa

Utworzone: 2024-05-10 Statystyki

Petycja do Marszałka Sejmu o szybkie procedowanie projektu ustawy o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami

Utworzone: 2024-05-06 Statystyki

Wniosek o wyznaczenie przejscia dla pieszych na Łączniku Długołęka w Mirkowie

Utworzone: 2024-05-13 Statystyki

Ekonomiści postulują: oceniajcie nas tak, jak nauki ścisłe!

Utworzone: 2024-05-15 Statystyki

Petycja młodzieży oraz młodych naukowców o budowę Muzeum Historii Naturalnej w Polsce

Utworzone: 2024-05-01 Statystyki

Apel o jak najszybszą budowę II etapu tramwaju na Naramowice

Utworzone: 2024-04-04 Statystyki