LIST OTWARTY KOALICJI „TAK DLA WARMII I MAZUR” DO PREMIERA RZĄDU RP

LIST OTWARTY

KOALICJI „TAK DLA WARMII I MAZUR”
DO PREMIERA RZĄDU RP


My, mieszkańcy Województwa Warmińsko-Mazurskiego wzywamy Rząd RP do równego traktowania wszystkich Polek i Polaków, niezależnie od tego, w jakiej części kraju mieszkają i pracują.

Województwo Warmińsko-Mazurskie jest regionem niezwykle atrakcyjnym przyrodniczo i o dużym potencjale rozwojowym, nadal mierzy się jednak z wieloma deficytami i wyzwaniami społeczno-gospodarczymi. By stawić im czoła, Warmia, Mazury i Powiśle potrzebują aktywnej i życzliwej polityki Rządu, który dostrzegając potrzeby mieszkańców regionu nie uznaje ich za obywateli gorszej kategorii.

Tymczasem od kilku lat Rząd RP, wbrew zapowiedziom Premiera Mateusza Morawieckiego o szczególnym wsparciu dla regionów słabiej rozwiniętych, dyskryminuje nasze województwo w poziomie wsparcia finansowego i inwestycyjnego. Odbieramy to jako swoiste „NIE dla Warmii i Mazur”.

Oto najbardziej jaskrawe przykłady:
1. Rażąco niskie wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Warmińsko- Mazurskie - 132 mln zł, Podkarpackie - 452 mln zł).
2. Największa wśród regionów o podobnym poziomie rozwoju redukcja środków na nowy Regionalny Program Operacyjny (Warmińsko-Mazurskie - redukcja o 29%) co dla nas oznacza utratę 500 mln euro.
3. Warmińsko-Mazurskie gminy turystyczne nie zostały objęte rządowym wsparciem mającym rekompensować straty spowodowane wstrzymaniem ruchu turystycznego.
4. Niskie nakłady na ochronę zdrowia: Województwo jest na 14. miejscu w Polsce pod względem finansowania przez NFZ, a jednocześnie region charakteryzuje się jedną z najniższych w kraju liczbą lekarzy w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców.
5. Port lotniczy Olsztyn-Mazury pozostał bez rządowej pomocy przewidzianej dla lokalnych portów lotniczych w związku z pandemią koronawirusa.
6. Elbląg jest jedynym miastem Polski z ponad 100 tys. mieszkańców, z którego nie zaplanowano połączenia kolejowego do Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Na takie traktowanie i dzielenie polskich regionów na te, zasługujące na rozwój i lepsze życie i te, skazywane na regres, NIE MOŻE BYĆ NASZEJ ZGODY!
My, podobnie jak pozostałych 15 województw – chcemy być Polską A!
Wzywamy zatem Rząd RP i Premiera Mateusza Morawieckiego do sprawiedliwego, konstruktywnego i prorozwojowego traktowania Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w szczególności: 

1. Wyrównania wsparcia finansowego dla regionu w III transzy Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
2. Zwiększenia środków na nowy Regionalny Program Operacyjny o 500 mln euro do poziomu 1 728 000 euro.
3. Wyrównanie finansowania ochrony zdrowia w regionie przez NFZ przynajmniej do poziomu średniej krajowej tj. 1590 zł na mieszkańca rocznie.
4. Objęcia wsparciem gmin turystycznych regionu wg. zasad zastosowanych dla „gmin górskich” kwotą 200 mln zł.
5. Uwzględnienie miasta Elbląg w sieci połączeń kolejowych do Centralnego Portu Komunikacyjnego.
6. Wsparcia finansowego dla Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury w ramach rządowej pomocy dla lotnisk w związku z pandemią koronawirusa w wysokości 1200000 zł.

Szanowny Panie Premierze!

Wsłuchując się w Pana słowa podczas prezentacji Umowy Partnerstwa w dniu 18 stycznia 2021 r. „przy podziale środków uwzględniany będzie poziom zamożności obywateli w poszczególnych regionach jak i tempo rozwoju tych regionów, a także parametry związane z ochroną środowiska” oczekujemy spełnienia postulatów mieszkańców Województwa Warmińsko-Mazurskiego, pełnoprawnych obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.


Z wyrazami szacunku

Sygnatariusze Koalicji „TAK DLA WARMII I MAZUR”


Koalicja #TakdlaWarmiiiMazur    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Koalicja #TakdlaWarmiiiMazur do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...