Petycja w sprawie wstrzymania projektowanych zmian w edukacji włączającej i poddania projektu rzeczywistym konsultacjom.

Komentarze

#3

Musimy dziś zadbać o przyszłość wszystkich dzieci, a szczególnie tych ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi.

BOŻENA MANIA (ZIELONA GÓRA, 2021-05-26)

#44

Wiekszość nauczycieli w szkołach masowych nie jest przygotowana do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami
Jest to kolejna nieprzemyślana decyzja MEiN

Iwona Mackiewicz- Kowalczuk (Sokółka, 2021-05-26)

#50

Podpisuję ponieważ nie wyrażm zgody na proponowane zmiany

Danuta Mejza (Rzepin, 2021-05-26)

#59

-

Eliza Łęcka (Łódź, 2021-05-26)

#87

Nie zgadzam się na zmiany w zakresie edukacji włączającej. Zmiany te uniemożliwiają zapewnienie równych szans w edukacyjnych i rozwój indywidualnych potrzeb dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Katarzyna Krupa (Końskie, 2021-05-26)

#90

Sam jestem nauczycielem w szkole specjalnej i nie godze sie na taki obrót spraw.

Radosław Brzeziński (Łowicz, 2021-05-26)

#93

Podpisuję ponieważ uważam, że nie należy niszczyć tego co się dobrze sprawdza. Zamiast rozwalać cały system zróbmy pilotaż nowej propozycji i dopiero mając wyniki decydujmy.

Władysław Woźniak (Łódź, 2021-05-26)

#97

Podpisuję, ponieważ jestem córką nauczyciela w szkole specjalnej i byłam wolontariuszką. Wiem, że te dzieci nie będą miały równych szans.

Aleksandra Zalewska (Sokółka, 2021-05-26)

#106

Mam dziecko niepełnosprawne

Karolina Jankowska (Chodzież , 2021-05-26)

#126

Uważam, że do życia w społeczeństwie dzieci z niepełnosprawnościami bardziej przygotują placówki specjalistyczne a nie szkoła powszechna. Poza tym strona rządząca powinna konsultować się z partnerami społecznymi, mniej spustoszenia byłoby w polskiej oświacie.

Iwona Domagała (Malbork , 2021-05-27)

#135

Tak ważna sprawa wymaga rzetelnego konsultowania z ekspertami w tej dziedzinie. Sprawy oświaty i wychowania potrzebują spokoju i długofalowej stabilizacji a nie ciągłych zmian.

Teresa Ćwik (racibórz, 2021-05-27)

#137

Nie zgadzam się z zaproponowanymi zmianami.

Daniel Suchoparski (Ciechanów, 2021-05-27)

#140

W materiałach opublikowanych na stronach MEiN brakuje konkretnych rozwiązań finansowych, organizacyjnych oraz logistycznych dotyczących planowanej reformy. Tak ważne zmiany dla edukacji polskiego społeczeństwa wymagają rzetelnych konsultacji i czasu.

Anna Nowak-Malcherek (Racibórz, 2021-05-27)

#143

Podpisuje petycję, ponieważ nie zgadzam się projektem.

Anna Szulc (Zielona Góra, 2021-05-27)

#153

Podpisuję bo uczeń to żywy człowiek i nie wolno dłużej na nim eksperymentować A szkoła to placówka oświatowa nie pole walki politycznej!

Ilona Traczyk (Starachowice , 2021-05-27)

#161

Proponowane zmiany spowodują więcej strat dla wszystkich dzieci niż korzyści. Należy oprzeć się na istniejącym systemie i go udoskonalać a nie tworzyć nowy słabo funkcjonujący w państwach zachodnich system edukacji inkluzywnej np. w Holandii.

Katarzyna Szczepańska (Włocławek, 2021-05-27)

#188

Podpisuję ponieważ, jako pedagog specjalny nie mogę zgodzić się na zmiany, które są tak krzywdzące dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Agata Szaniawska-Klimiuk (Warszawa, 2021-05-27)

#189

Podpisuję, ponieważ w przeciwieństwie do ministra edukacji, mam pojęcie jak wygląda szkolnictwo specjalne w Polsce- od 19 lat jestem pedagogiem specjalnym.

Tomasz Kamieniarczyk (POZNAŃ, 2021-05-27)Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...