PETYCJA PRZECIW ZABUDOWIE BLOKOWEJ W BLIZNEM ŁASZCZYŃSKIEGO

Komentarze

#20

Podpisuję ponieważ uważam ten pomysł za absurdalny, a którego koszty będą ponosić mieszkańcy gminy. Warszawska stanie.

Piotr Paweł Jakutowicz (Latchorzew, 2024-02-26)

#44

Nie można wszystkiego zabudować kolejnym blokowiskiem - już brakuje dróg, parkingów i innej infrastruktury!

Tomasz Jonio (Szeligi, 2024-02-26)

#85

Uważam, że gmina nie ma infrastruktury, żeby wspierać dodatkową gęstą zabudowę. Nie chcemy mieszkać w getcie, z którego nie da się wyjechać.

Agnieszka Kamińska (Lipków, 2024-02-27)

#111

Wjazd do Warszawy w godzinach porannych to będzie koszmar.

Paulina Nowakowska (Wierzbin, 2024-02-28)

#114

Podpisuje petycję, bo jestem mieszkańcem gminy Stare Babice i widzę że gmina rozwija się w niezrównoważony sposób, a nasza władza nic nie robi w tej kwestii.

Piotr Kleczko (Babice Nowe , 2024-02-28)

#145

Jestem zmęczona staniem w korkach, robieniem że wsi miasta.

Monika Radzikowska (Borzęcin Mały , 2024-02-28)

#155

Bo tak uważam

Dariusz CEJNER (Latchorzew , 2024-02-28)

#175

Zmiana planu powiększa ilość mieszkańców, a nie przewiduje zwiększenia ilości szkół, ośrodków zdrowia, przedszkoli, spowoduje więc znaczące pogorszenie warunków życia dotychczasowych mieszkańców. Inwestycja zwiększy też znacząco obciążenia komunikacyjne, a projekt planu nie wiąże się ze zmianą układu dróg zewnętrznych wobec planowanego obszaru - dróg już obecnie przeciążonych

ADAM MISIOROWSKI (Wiktorów, 2024-02-29)Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...