Apel w sprawie ratowania Parku "U źródeł Olechówki"

Do: Hanna Zdanowska

Prezydent Łodzi

 

 

Szanowna Pani Prezydent,

 

W związku z planowaną budową osiedla mieszkaniowego przez prywatnego inwestora „w środku” Parku „U źródeł Olechówki” wraz z drogą dojazdową przebiegającą przez Park – w imieniu mieszkańców Olechowa i Janowa (podpisy w załączeniu), apeluję do Pani Prezydent o pilną interwencję polegającą na złożeniu inwestorowi propozycji wymiany działek.

Park „U źródeł Olechówki” utworzony został uchwałą nr LXXXIV/1479/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14 kwietnia 2010 r. Od tego czasu jest systematycznie zagospodarowywany przez Miasto. Teren został uporządkowany, powstały nowe nasadzenia, ustawiono ławki, kosze na śmieci, a ostatnio – powstał piękny plac zabaw dla dzieci.

Park jest miejscem spacerów i wypoczynku tysięcy mieszkańców Olechowa i Janowa. Budowa osiedla mieszkaniowego i drogi dojazdowej do osiedla przedzielającej Park zniszczy charakter tego miejsca.

Z poważaniem

Tomasz Kacprzak

Radny Rady Miejskiej