Apel w sprawie uznania godności i uczuć osób transpłciowych

My, psychoterapeuci, rodzinni, indywidualni i grupowi, przedstawiciele zawodu zaufania społecznego, wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec trwającej od kilku miesięcy kampanii poniżania i ośmieszania osób transpłciowych. Jesteśmy świadkami próby dehumanizacji i dyskredytacji tych osób przez osoby publiczne, wypowiadające się w mediach i na spotkaniach z obywatelami, wobec czego wyrażamy protest.  Historia uczy nas, że dalsza eskalacja tego typu działań prowadzić może do aktów fizycznej agresji czy wręcz prób fizycznej eliminacji naznaczanej w taki sposób grupy społecznej.    

Równocześnie wobec prowadzonej dezinformacji mamy obowiązek przytoczyć podstawowe fakty związane z ludzką płciowością i seksualnością. Stanowisko wyrażone w Deklaracji Praw Seksualnych Światowego Towarzystwa Zdrowia Seksualnego (World Association for Sexual Health; WAS) podkreśla, że prawa seksualne jednostki są prawami człowieka, a ich przestrzeganie jest warunkiem koniecznym do osiągnięcia i utrzymania zdrowia psychicznego i seksualnego. Zróżnicowanie ludzkiej seksualności i płciowości w zakresie tożsamości płciowej czy orientacji seksualnej uznane zostało przez wiodące naukowe towarzystwa międzynarodowe i krajowe za fakt niemający charakteru patologii. Dane naukowe potwierdzają, że przemoc werbalna i fizyczna, społeczne wykluczenie i inne akty dyskryminacyjne negatywnie wpływają na zdrowie fizyczne i psychiczne osób transpłciowych, przekładają się na ich cierpienie, a w skrajnych przypadkach doprowadzają do samobójstwa. Osobami szczególnie podatnymi na doświadczanie stresu mniejszościowego są osoby transpłciowe, które niejednokrotnie potrzebują dodatkowego wsparcia w związku z odczuwaniem dysforii płciowej, a negowanie ich odczuwanej tożsamości płciowej prowadzi do znacznego cierpienia. 

Wzywamy przedstawicieli partii politycznych wszystkich opcji, decydentów, posłów, senatorów, dziennikarzy i inne osoby aktywne w życiu publicznym do zaniechania stosowania języka nienawiści, szczególnie wobec osób będących w mniejszości, nie posiadających wystarczających zasobów do bronienia swoich praw.

Zarząd Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Zarząd Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Zarząd Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

prof. dr hab. Bogdan de Barbaro, członek Zarządu Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, prof. dr hab. Barbara Józefik, członkini Zarządu Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, prof. dr hab. Irena Namysłowska, przewodnicząca Komisja Etyki Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, dr hab. Mariusz Furgał członek Zarządu Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa  Psychiatrycznego, dr Wojciech Drath, członek Zarządu Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, dr n. med. Łukasz Müldner-Nieckowski, przewodniczący Zarządu Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Prezes Polskiego Towarzystwa Psychoanalizy Jungowskiej, mgr Jacek Maślankowski przewodniczący Zarządu Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, mgr Dominik Gawęda sekretarz Zarządu Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, mgr Jarosław Gliszczyński przewodniczący elekt Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, mgr Magdalena Grubich wiceprzewodnicząca Zarządu Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, mgr Monika Jaklewicz członkini Zarządu Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, mgr Krzysztof Klajs, były przewodnicący Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzstwa Psychiatrcznego,  mgr Jacek Kopeć członek Zarządu Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa  Psychiatrycznego, mgr Hanna Pinkowska-Zielińska członkini Zarządu Sekcji Naukowej Terapii       Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, dr Bogusława Piasecka, wice-przewodnicżąca Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologiczenego, mgr Marcin Woźniak skarbnik Zarządu Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, mgr Aneta Wróblewska członkini Zarządu Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, mgr Maciej Żurek sekretarz Zarządu Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego  


Barbara Józefik Zarząd Sekcji Naukowej Terapii Rodzin PTP Terapii    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Barbara Józefik Zarząd Sekcji Naukowej Terapii Rodzin PTP Terapii do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...