Bezpłatna komunikacja miejska w Białymstoku

My, niżej podpisani, domagamy się od Prezydenta Miasta Białegostoku zwolnienia  mieszkańców miasta z obowiązku opłaty za przejazd autobusami komunikacji miejskiej – liniami miejskimi 10, 15, 16, 18, 19 i 20.

 

Autobusy tych linii przejeżdżają przez centrum miasta oraz dowożą mieszkańców do kluczowych punktów w Białymstoku, to jest: Uniwersytetu w Białymstoku, Uniewrsytetu Medycznego, Politechniki Białostockiej, szpitali, sądów, dworców PKP i PKS, cmentarzy oraz stadionu.

 

Niestety, ze względu na sposób organizacji rozkładu jazdy MZK, częstokroć pasażerowie autobusów miejskich muszą jechać z przesiadkami, aby dotrzeć do swoich mieszkań/domów czy zakładów pracy. Z tego powodu muszą ponosić większe kosztu przejazdu, szczególnie, jeśli korzystają z biletów jednorazowych.

 

W związku z powyższym, wprowadzenie bezpłatnej komunikacji autobusami linii 10, 15, 16, 18, 19 i 20 będzie znaczącą ulgą dla mieszkańców miasta. Przyczyni się także do redukcji korków ulicznych na głównych arteriach. Dzięki proponowanemu rozwiązaniu, zwiększy się mobilność mieszkańców.

 

Proponowany przez nas zabieg nie jest nowością. Został on już wprowadzony między innymi w Kielcach (ok. 200 tys. mieszkańców), gdzie dwie linie autobusowe miejskie są bezpłatne, a także w Legionowie (ok. 55 tys. mieszkańców), gdzie mieszkańcy mają do dyspozycji dwie darmowe linie autobusowe.

 

Jak pokazują doświadczenia Żor i Ząbek, które wprowadziły całkowicie darmową komunikację miejską, takie rozwiązanie może wręcz obniżać koszty utrzymania komunikacji miejskiej i zwiększyć wpływy do budżetu miejskiego.

 

Dyskusję na temat bezbiletowej komunikacji miejskiej w Białymstoku można śledzić m.in. na Facebook'u:

https://www.facebook.com/events/290988644420383/?source=1

Liczymy na pozytywne załatwienie tej sprawy. Albowiem obowiązkiem władz miasta jest wprowadzanie rozwiązań dla dobra mieszkańców, a nie utrzymywanie zasad, które im szkodzą.

 


Bezpłatna komunikacja miejska w Białymstoku    Skontaktuj się z autorem petycji