Budowa zaplecza sanitarnego z szatniami i magazynkiem przy orliku nr. 3 na ul. Rolniczej 435 w Dziekanowie Polskim.

W tej petycji zbieramy podpisy aby przy boisku Orlik nr. 3 na ul. Rolniczej 435, przy szkole podstawowej w Dziaknowie Polskim (Gmina Łomianki), powstało zaplecze sanitarne z szatniami i magazynkiem na sprzęt sportowy. Jest to jedyny tego typu obiekt w Gminie Łomianki, który takiego zaplecza nie posiada. Jako przedstawiciel klubu, który organizuje zajęcia dla dzieci na tym obiekcie, zwracam się z ogromną prośbą o poparcie tej inicjatywy aby wszyscy korzystający z tego obiektu (nasze dzieci, młodzież i dorośli) mogli w sposób godny skorzystać np. z toalety. Szatnie natomiast pozwolą w normalnych warunkach przygotować się oraz przebrać po zakończonym meczu, treningu czy jakiejkolwiek innej aktywności sportowej.


Przemysław Hachaj    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Przemysław Hachaj do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...