Ciągi piesze bez śniegu. Żądamy odśnieżonych przejść dla pieszych!

376355515_890224129495072_2892749422599968432_n_(2).jpg

 Szanowni Państwo,

zwracamy się z petycją do Pana Prezydenta Miasta Krakowa, aby podjął działania w celu zapewnienia bezpiecznego poruszania się pieszych po mieście w okresie zimowym.

Jako mieszkańcy Krakowa jesteśmy zaniepokojeni stanem wielu przejść dla pieszych w mieście. W okresie zimowym przejścia te są często zasypane śniegiem i lodem, co utrudnia lub uniemożliwia pieszym bezpieczne przejście przez jezdnię.

W szczególności, zwracamy uwagę na następujące problemy:

  • Wiele przejść dla pieszych jest odśnieżanych nieregularnie lub wcale.
  • W wielu przypadkach odśnieżanie przejść dla pieszych leży w gestii prywatnych właścicieli nieruchomości, którzy nie zawsze wywiązują się z tego obowiązku.

Sytuacja ta jest szczególnie niebezpieczna dla osób starszych, z niepełnosprawnościami, dzieci oraz osób z dziećmi w wózkach.

W związku z powyższym, apelujemy o podjęcie następujących działań:

  1. Zapewnienie regularnego i prawidłowego odśnieżania wszystkich przejść dla pieszych, za które odpowiada miasto: jeśli jesteśmy w stanie następnego dnia po dużych opadach mieć czarne jezdnie, to czemu nawet 2-3 dni później miasto nie zadbało o zwykłych pieszych ani tym bardziej o osoby ze specjalnymi potrzebami ruchowymi?
  2. Nakładanie mandatów na prywatnych właścicieli, którzy nie wywiązują się z obowiązku odśnieżania przejść dla pieszych. Właściciele nieruchomości w zeszłym roku otrzymali zwolnienia z opłat za zajęcie pasa drogowego podczas odśnieżania i odladzania dachów. Powinni wywiązywać się sumiennie ze wszystkich obowiązków, które nakłada na nich prawo, zwłaszcza, że odśnieżenie przejścia dla pieszych nie wymaga nadzwyczajnych środków technicznych czy organizacyjnych.

Uważamy, że powyższe działania są niezbędne, aby zapewnić bezpieczne poruszanie się pieszych po mieście w okresie zimowym.

Z wyrazami szacunku,

Mieszkańcy Krakowa


Akcja Ratunkowa dla Krakowa    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Akcja Ratunkowa dla Krakowa do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...