DEKLARACJA WSTĄPIENIA DO KLUBU RASY DOGO ARGENTINO

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY PRZY REALIZACJI PROJEKTUW związku z rozpoczęciem działań w celu utworzenia w Polsce KLUBU RASY DOGO ARGENTINO, w porozumieniu z Panią Anetą Witczyk oraz Gennaro Iennaco - inicjatorami projektu, zapraszamy do współpracy i zrzeszania się w powstającym Klubie wszystkich właścicieli oraz sympatyków rasy.

Wymogim Związky Kynologicznego w Polsce do utworzenia Klubu Rasy niezbędna jest deklaracja conajmniej 100 osób bedących członkami Związky Kynologicznego w Polsce, gotowych przystapić do danego Klubu.

W celu uzyskania szerszych informacji można skontaktować się z:

Aneta Witczyk 790-229-580

Janusz Masiarz 501-006-229

 

Osoby zainteresowane inicjatywą proszone sa o podpisanie petycji, która równoznaczna jest z chęcią pczłonkowstwa w Klubie Rasy Dogo Argentino w Polsce:

Ja, niżej podpisana(y) będąca(y) członkiem Związku Kynologicznego w Polsce, deklaruję niniejszym chęć przystąpienia do Klubu Rasy Dogo Argentino i zobowiązuję się do uiszczania składki członkowskiej na rzecz Klubu w wysokości ustalonej przez Zarząd.

 


Miłośnicy rasy Dogo Argentino    Skontaktuj się z autorem petycji