Prawo jazdy kategorii B z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów o DMC do 4,25 tony oraz uproszczenie zmiany DMC pojazdów.

Apelujemy o zmianę uprawnień dla prawa jazdy kategorii B i rozszerzenie możliwości prowadzenia pojazdów o kampery i inne pojazdy specjalne do DMC 4250 kg (4,25 t).

 

Większość mniejszych pojazdów specjalnych straży pożarnej, karetek pogotowia czy też kamperów jest na granicy wagi Dopuszczalnej Masy Całkowitej (DMC) 3500 kg (3,5 t). Dla wielu pojazdów jest możliwa zmiana DMC do wartości około 4250 kg (4,25 t).

W tej chwili po takiej zmianie DMC pojazdu jest już wymagane do jego prowadzenia prawo jazdy kategorii C. Apelujemy żeby było możliwe prowadzenie pojazdu w ramach kategorii B po zmianie jego DMC do wartości około 4250 kg (4,25 t).

 

Podobna zmiana została wprowadzona w Brazyli 2 lata temu. Posiadając prawo jazdy kategorii B, możemy prowadzić kampery o DMC do nawet 6000 kg (6 t) 

 

Niniejsza petycja ma na celu zwrócenie uwagi ustawodawcy, Ministerstwa Infrastruktury oraz Komisji Europejskiej na problem, który występuje od wielu lat.

 

Pojazdy są coraz cięższe także z powodu wielu wymagań nakładanych na producentów, które są związane z bezpieczeństwem i ochroną środowiska. Założenia u uprawnienia dla prawa jazdy kategorii B mają już ponad 50 lat.

Co ważne, zgodnie z Dyrektywami i przepisami obowiązującymi na terenie UE, to w gestii krajów członkowskich są decyzje i zmiany o które apelujemy.

 

Komisja Europejska w tej chwili pracuje nad kolejnymi zmianami związanymi z prawem jazdy, także zmianami związanymi z kategorią B, m.in. ograniczenie wiekowe, częstsze badania lekarskie osób starszych i wiele innych. Zmiany te będziemy musieli jako kraj członkowski UE wdrożyć, jest to dobry moment do wprowadzenia zmian o których piszemy w niniejszej petycji.

 

W Polsce adresatem petycji jest Ministerstwo Infrastruktury, posłowie i senatorowie (także Marszałek Sejmu oraz Marszałek Senatu) oraz Kancelaria Prezydenta RP, którzy mogą także wspierać tego typu zmiany w prawie. Dodatkowo petycja zostanie złożona do Komisji Europejskiej jako projekt zmiany przepisów globalnie na terenie UE.

 

W Polsce przepisy dotyczące m.in. uprawnień i prawa jazdy kategorii B zostały zmienione 24 grudnia 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1212, z późn. zm.). Wprowadzono zmiany nowelizacją ustawy o kierujących pojazdami.W nowelizacji wprowadzono zmianę w części także dla uprawnień i kategorii prawa jazdy B, interesujący nas fragment:"pojazdem samochodowym zasilanym paliwami alternatywnymi o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t oraz nieprzekraczającej 4250 kg, jeżeli przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej 3,5 t wynika z zastosowania paliw alternatywnych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, a informacja o tym przekroczeniu jest odnotowana w dowodzie rejestracyjnym, pod warunkiem że osoba posiada prawo jazdy kategorii B od co najmniej 2 lat.”

 

Niestety w Polsce nie zdecydowano się na zmianę uprawnień dla prawa jazdy i uprawnień kategorii B dla kamperów i DMC 4,25 t, ale tylko dla elektrycznych vanów, czyli pojazdów napędzanych alternatywnymi źródłami energii.Nie zanosi się, żeby coś się zmieniło w tej kwestii. Wiceminister Rafał Weber z Ministerstwa Infrastruktury odpowiedział na interpelacja poselską nr 35952 (link): Ministerstwo Infrastruktury nie planuje rozszerzenia uprawnień kierowców posiadających kategorię B prawa jazdy o możliwość kierowania kamperami o dopuszczalnej masie pojazdu powyżej 3,5 tony.

Każdy kraj członkowski UE ma wolna reke czy doda więcej uprawnień dla posiadaczy kategorii B. W polsce niestety nie zdecydowano się na ten krok.

 

Uproszczenie zmiany DMC pojazdów.

Dodatkowo apelujemy o uproszczenie procedury zmiany DMC pojazdów w ramach możliwych wersji homologowanych przez producenta danego pojazdu. 

Wielu producentów w zależności od przeznaczenia posiada pojazdy rejestrowane z DMC w zakresie od wartości poniżej 3000 kg (3 t) do wartości 4100 kg (4,1 t) i wyższej.

 

Podpisz petycję i wyraź swoje poparcie dla zmian w ramach uprawnień prawa jazdy kategorii B do prowadzenia pojazdów specjalnych, w tym kamperów o DMC do 4250 kg (4,25 t).  

 

Wyraź także swoje poparcie o uproszczenie procedury zmiany DMC pojazdu w ramach możliwych wersji homologowanych przez producenta danego pojazdu. 

Treść petycji, zostanie przekazana ręce:

  • Ministra Infrastruktury
  • Marszałka Sejmu
  • Marszałka Senatu
  • Posłów i Senatoroów
  • Kancelari Prezydenta RP
  • Komisji Europejskiej

 

Aktualizację dotyczące niniejszej petycji będziemy umieszczać także na naszych kanałach social media:


Michał Matuszczyk, @Mat_Travel_Project    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Michał Matuszczyk, @Mat_Travel_Project do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...