Obywatelski protest przeciwko nieprawnym działaniom władz miasta w zakresie przeprowadzania rekrutacji do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych.

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...