Do: Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców ; Komendanta Głównego Straży Granicznej . Apelujemy o pobyt humanitarny dla rodziny z Ukrainy mieszkającej w Legnicy od 2015 roku.

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...
Facebook