Petycja w sprawie utworzenia siedziby Dolnośląskiego Społecznego Muzeum Kolejnictwa, w sąsiedztwie Parku Henrykowskiego, na dawnych, dziś już nieużytkowanych terenach służących obrządzaniu parowozów.

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...