ŻĄDAMY OD WŁADZ MIASTA GDAŃSKA ODZYSKANIA 99 PROC. BONIFIKATY NA ZAKUP NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ PASŁY SIĘ DANIELE ABP GŁÓDZIA

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...