Petycja w sprawie zniesienia opłaty za jeżdżenie na skateparku przy ulicy Potockiej

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...