w sprawie budowy na terenie parku przy Pałacu Baranowice zadaszonej wiaty dla rowerzystów z elementami małej architektury oraz umożliwienie w tym miejscu prowadzenia małej gastronomii.

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...