STOP planowanej inwestycji polegającej na budowie 6 obiektów do chowu brojlera kurzego na działce nr 227, obręb Radzie, gmina Wydminy, pow. giżycki, woj. warmińsko-mazurskie

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...