Chcemy utworzenia parku na terenach będących dotychczasową rezerwą pod ,,Kanał Krakowski”. Uratujmy przed zabudową zieloną enklawę ciągnąca się od ul. Konopnickiej do ul. Pychowickiej!

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...