Kino Cafe Centrum

Warta, dn. 24.01.2012 r.

 

 

 

 

Szanowny Pan

Burmistrz Gminy i Miasta Warta

Jan Serafiński

 

 

W odpowiedzi na pismo złożone do Urzędu Gminy i Miasta Warta przez Pana Gabrysia, w którym to domaga się zamknięcia Kino Cafe Centrum, mówimy stanowczo NIE. Uzasadnienie w/w pisma jest według nas bezpodstawne i nieudokumentowane żadną interwencją odpowiednich służb porządkowych.

Uważamy, że działalność Kino Cafe Centrum odgrywa ważną rolę dla społeczności gminy. Jest miejscem spotkań przede wszystkim dla młodych ludzi, którzy przychodząc do lokalu czują się swobodnie. Zaletą tego miejsca jest fakt, że wszyscy odwiedzający Cafe się znają i tworzą swego rodzaju zamkniętą społeczność, pozytywnie nastawioną względem siebie. Dbamy o to aby atmosfera lokalu przyciągała klientów i zachęcała do ponownych odwiedzin. Zamknięcie Cafe pozbawi tych młodych ludzi miejsca spotkań, ponieważ nie ma w Warcie miejsca pełniącego podobne funkcje.

Jednocześnie zamknięcie Cafe wiąże się z likwidacją miejsc pracy, których i tak w gminie brakuje. Działalność lokalu to również wpływy do budżetu gminy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Jeżeli zgadzacie się z nami i chcecie nas wesprzeć w walce o Cafe  to prosimy o podpisanie petycji on-line.


Karolina Łatkowska, Damian Juszczak    Skontaktuj się z autorem petycji