List do Papieza Franciszka o odwolanie arcybiskupa Slawoja Leszka Glódzia

Gdańsk, 3 listopada 2019 r.  

Umiłowany Ojcze Święty Franciszku,  

Jako wierni Kościoła Gdańskiego, w poczuciu odpowiedzialności za wspólnotę Kościoła Katolickiego, nie możemy dłużej milczeć. Od długiego czasu jesteśmy głęboko przekonani, że Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, Metropolita Gdański, stracił moralną wiarygodność, niezbędną do pełnienia posługi biskupa diecezjalnego i jest dla wiernych przyczyną zgorszenia.

W związku z tym apelujemy do Księdza Arcybiskupa, aby złożył rezygnację z urzędu, a Ojca Świętego Franciszka prosimy o jej rozpatrzenie i przyjęcie. Taką możliwość daje Kanon 401 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego stwierdzający, że „Usilnie prosi się biskupa diecezjalnego, który z powodu choroby lub innej poważnej przyczyny nie może w sposób właściwy wypełniać swojego urzędu”, by przedłożył rezygnację z urzędu. Przyczyny wymienione poniżej, są dowodami na to, że Arcybiskup nie może w sposób właściwy wypełniać swojego urzędu.

Przede wszystkim Arcybiskup przez wiele lat ewidentnie działał na rzecz oskarżonych o pedofilię duchownych, co do których winy nie ma wątpliwości. Między innymi chronił ks. Mirosława Bużana, skazanego za molestowanie 15-letniej dziewczynki, awansował go, a o wyroku nie zawiadamiał odpowiednich władz w Watykanie. Nie reagował na doniesienia o czynach pedofilskich księdza Franciszka Cybuli, byłego kapelana Lecha Wałęsy, a także w sprawie dowodów na molestowanie dzieci przez księdza Henryka Jankowskiego. Po upublicznieniu tych przypadków w filmie „Tylko nie mów nikomu”, dokumentującym problem pedofilii w Kościele w Polsce, w tym jego udział w chronieniu sprawców tych przestępstw, nie okazał żalu, ani skruchy, a wręcz przeciwnie, stwierdził publicznie: „nie oglądam byle czego”. Wywołało to wielkie oburzenie wiernych.

Ponadto Arcybiskup angażuje autorytet biskupa Kościoła dla poparcia jednej partii politycznej, propagując jej program w czasie licznych wystąpień publicznych i homilii wygłaszanych w czasie uroczystości religijnych i mszy świętych.

Gorszy wiernych wystawnym stylem życia i zamiłowaniem do przepychu. Ma m.in. do swojej dyspozycji dwa pałace - letnią rezydencję na terenie 20-hektarowej posiadłości we wsi Bobrówka oraz stałą rezydencję w zabytkowym pałacu w Gdańsku.

Upokarza podlegających księży, o czym mówili oni programie TVN 24 Czarno na białym z 24.10.2019r, odnosi się obraźliwie do katolików świeckich, m.in. do dziennikarzy i wiernych. Wielokrotnie wypowiada się w sposób dyskryminujący osoby nieheteroseksualne.

Powyższe zachowania budzą powszechną dezaprobatę i smutek wiernych, ale też są sprzeczne z Kodeksem Prawa Kanonicznego, który w Kanonie 378 określa przymioty niezbędne u osób duchownych sprawujących urząd biskupi, takich jak: dobre obyczaje, pasterska mądrość, roztropność i ludzkie cnoty oraz dobra opinia.

Jesteśmy głęboko przekonani, że dalsze pełnienie posługi Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego przez Arcybiskupa Sławoja Leszka Głodzia jest sprzeczne z duchem Ewangelii, przynosi szkodę Kościołowi i pogłębia podziały we wspólnocie Kościoła Gdańskiego. Jest również przyczyną rezygnacji duchownych ze stanu kapłańskiego, odejść wiernych ze wspólnoty, spadku religijności oraz marginalizacji znaczenia Kościoła w życiu społecznym.

Wierzymy, że zmiana Pasterza Kościoła Gdańskiego stanie się ważnym impulsem do jego odnowy i wzmocnienia, a wątpiącym i skrzywdzonym przywróci nadzieję wiary.

  Podpisy:   Agnieszka Chamienia Andrzej Chamienia Bożena Grzywaczewska Maciej Grzywaczewski Agnieszka Kasprzyk-Mączyńska Adriana Kulas Zofia Lisiecka Anna Łoboda Sławomir Łoboda Daria Majewska Józef Majewski Maria Meissner Jan Meissner Anna Olszewska Krzysztof Olszewski Małgorzata Rybicka Alicja Stolarczyk Łukasz Stolarczyk Anna Strzałkowska Weronika Uziak  

Do wiadomości: Nuncjusz Apostolski w Polsce-arcybiskup Salvatore Pennacchio Prymas Polski-arcybiskup Wojciech Polak Arcybiskup Metropolita Gdańsk -Sławoj Leszek Głódź


Agnieszka Kasprzyk    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Agnieszka Kasprzyk będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...