NIE CHCEMY KOPALNI TORFU NA ŁĄKACH NAD RZEKĄ NAREW

PETYCJA DO WÓJTÓW I RAD GMIN NAREW I CZYŻE  

mapka-zdjecie.jpg

NIE CHCEMY KOPALNI TORFU NA ŁĄKACH NAD RZEKĄ NAREW,
W OKOLICY WSI GORODCZYNO, GRADOCZNO, LACHY I KLEJNIKI
 
 

PONIEWAŻ:

KOPALNIA ZWIĘKSZY SUSZĘ NA TYM TERENIE,

UTRUDNI ŻYCIE LUDZI W OKOLICZNYCH WSIACH,

ZAGROZI DZIAŁAJĄCYM TU GOSPODARSTWOM ROLNYM,

ZNIECHĘCI RODZINY I TURYSTÓW DO PRZYJAZDU,

ZNISZCZY WYJĄTKOWY KRAJOBRAZ,

ZNISZCZY DZIEDZICTWO PRZYRODNICZE I KULTUROWE,  

 

DLATEGO ŻĄDAMY OD WŁADZ OBU GMIN:

BY ZAPRZESTAŁY DZIAŁAŃ W CELU POWSTANIA KOPALNI,

BY NIE POZWOLIŁY NA POWSTANIE KOPALNI,

BY ZAJĘŁY SIĘ OCHRONĄ TYCH ŁĄK I TERENÓW WOKÓŁ NICH,

BY WSPIERAŁY ICH WŁAŚCICIELI I MIESZKAŃCÓW W UŻYTKOWANIU TEJ ZIEMI W SPOSÓB NIEZAGRAŻAJĄCY ŚRODOWISKU,

W SPOSÓB SPRZYJAJĄCY ROZWOJOWI EKOLOGICZNEJ PRODUKCJI ROLNEJ, TURYSTYKI I AGROTURYSTYKI,

W SPOSÓB ZAPEWNIAJĄCY DOBRE WARUNKI ŻYCIA TAKŻE NASTĘPNYM POKOLENIOM


MIESZKAŃCY GMIN NAREW I CZYŻE, SPOŁECZNOŚĆ I MIŁOŚNICY PODLASIA    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że MIESZKAŃCY GMIN NAREW I CZYŻE, SPOŁECZNOŚĆ I MIŁOŚNICY PODLASIA będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...