Odwołanie EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

Jakub Ziemiański

Hanna Lorenc

 

Premier Rzeczpospolitej Polski Mateusz Morawiecki

ul. J.Ch. Szucha 19,

Warszawa, 00-580  

 

Petycja dotycząca odwołania EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

    Drogi Panie Premierze wraz z informacją o przedłużeniu kwarantanny z powodu wirusa COVID-19 panującego na świecie oraz ogłoszonej pandemii przez Światową Organizację Zdrowia z dnia 24 kwietnia 2020r., a także wciąż wzrastającej liczbie zachorowań, dowiedzieliśmy się, że egzaminy ósmoklasisty i matury zostaną przeprowadzone na początku czerwca. Z powodu pandemii odwołano matury ustne. Nauka zdalna w liceach została wprowadzona na początku kwarantanny. Szkoły podstawowe naukę zdalną rozpoczęły znacznie później. Jesteśmy przerażeni wizją pisania egzaminu po tak długiej przerwie. Ósme klasy postanowiły działać. Kierujemy do Państwa petycję odnośnie odwołania egzaminu ósmoklasisty i zastąpieniem go innym rozwiązaniem, np.  zastąpić go konkursem świadectw lub średnią średnich końcowych z 3 ostatnich lat nauki.       

    Egzaminy napisane w czerwcu będą miały ogromne skutki. Może i uczniowie będą mieli więcej czasu na przygotowanie się  do niego, ale czy jest to korzystne? Zarówno uczniowie jak i nauczyciele zostali postawieni w trudnej sytuacji. Pedagodzy nie wiedzieli czy mają nas przygotowywać do egzaminu, czy dalej kontynuować podstawę programową.

    Kwarantanna rozpoczęła się 16 marca, prawdopodobnie ma się zakończyć 24 maja czyli reasumując jesteśmy na zdalnym nauczaniu 69 dni. Przez ten długi czas wraz z pomocą nauczyciela będziemy głównie sami musieli przerobić podstawę i przygotować się do egzaminu.

    Pod koniec kwietnia moja szkoła podstawowa wprowadziła naukę przez platformę MICROSOFT TEAMS. Wcześniej dostawaliśmy materiał do przerobienia i odesłania. Szkoły zadają coraz więcej materiału, niż bylibyśmy w stanie przerobić na danej lekcji. W domu oczywiście jesteśmy w stanie zrobić, więcej materiału ale nie mamy pewności czy poprawnie.

    Jeżeli zdarzy się tak, że 25 maja wszyscy uczniowie w Polsce pójdą do szkoły to za dokładnie 23 dni zmierzymy się z egzaminem ósmoklasisty, po którym będziemy rekrutowani do szkół ponadpodstawowych.

    Wcześniejsze argumenty dotyczyły nauki, teraz chodzi przede wszystkim o zdrowie ogółu. Pisanie egzaminu w czerwcu nie będzie bezpieczne ani dla uczniów, ani dla egzaminatorów. W Sali jest przewidziane około 15-20 uczniów oraz egzaminatorzy. Pisanie egzaminu w maseczkach i rękawiczkach nie będzie dla nas komfortowe. W terminie, w którym moglibyśmy poprawić oceny z przedmiotów na koniec roku teraz będą wystawiane oceny, a tydzień później musimy przystąpić do egzaminów ósmoklasisty.

poparcie konstytucją:

ROZDZIAŁ 2: WOLNOŚCI, PRAWA I OBOWIĄŻZKI CZŁWIEKA I OBYWATELA

wolność i prawa osobiste- art.47, art.54

wolność i prawa polityczne- art.63  

Wyrażamy zgodę na ujawnienie danych podmiotu wnoszącego petycję.    

Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania stowarzyszenia.
Facebook