Płacisz abonament, pracujesz w Cad Decor ? Żądasz poprawnie działających funkcji programu!

Szanowni Państwo,

Cad Projekt K&A Sp. z o.o.

Na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz. U. 2014.1195) działając w interesie publicznym tj. członków 2 grup z mediów społecznościowcyh "GO UP! Cad Decor szkolenia z wizualizacji" i "Cad Decor- dla projektantów" posiadających program Cad Decor,  składam niniejszą petycję z żądaniem podjęcia niezbędnych i natychmiastowych działań polegających na usprawnieniu i naprawieniu licznych narzędzi w programie, które przestały poprawnie funkcjonować, generują błędy i tym samym utrudniają pracę, spowalniają czas, kórym jesteśmy ścieśle zobligowani do wywiązania się z zawartych umów z naszymi klientami. Narażani jesteśmy na obciążenie kosztami za niedotrzymanie terminów. Żądamy także wywiązania z obietnic przedstawionych przez Państwa 10 lutego 2021r. ulokowanych w dokładnych ramach czasowych, co do dnia dzisiejszego nie zostało wdrożone, a termin złożonych deklaracji dawno minął. Żądamy zwrotów kosztów naszych abonamentów, lub zapewnienia nam nieodpłatnie należytej opieki i prawidłowego funkcjonowania programu przez kolejny rok po utracie obecnego abonamentu. Żądamy bieżącego aktualizowania Baz Produktowych oraz ich weryfikowania pod względem dobrze zbudowanych brył 3D, dobrego zapisu przy renderingu, a także weryfikacji pod względem wycofanych kolekcji płytek czy elementów wyposażenia.

Jesteśmy rozczarowani nieprofesjonalnym jak do tej pory Państwa podejściem i lekceważeniem zgłaszanych przez nas wad programu. Raz w roku płacimy abonament, który ma nam zapewnić opiekę Działu Technicznego weryfikującego zgłoszenia i zajmującego się naprawą nieprawidłowości. W odpowiedzi uzyskujemy informacje o przyjęciu zgłoszenia, o przekazaniu zgłoszenia do programistów, o świadomości błędu i powiadomieniu, iż nie wiadomo kiedy zostanie naprawiony. Niewywiązywanie się z zawartych umów, to łamanie praw konsumenckich zgodnie z Podstawą Prawną: art. 43d i 43e ustawy o Prawach Konsumenta, która mówi m.in o niezgodności towaru z umową.

 

Liczymy na Państwa odpowiedź do 30 czerwca 2024r.  oraz dostosowanie się do naszych żądań wg. Prawa Konsumenta w ustalonym przez obie strony terminie.

 

W imieniu grup Cad Decor- dla projektanów oraz Go UP! Cad  Decor szkolenia z wizualizacji

Z poważaniem

Magdalena Rutkowska