Parkour Park/Street Workout Park we Wronkach

W ostatnich latach w Polsce obserwujemy bardzo dynamiczny rozwój sportów ekstremalnych, w tym także tych mniej znanych takich jak parkour czy freerunning. Sporty te przyciągają coraz szersze rzesze młodzieży, rośnie liczba i poprawia się jakość organizowanych zlotów, warsztatów i pokazów. Polscy pasjonaci tych dyscyplin są zapraszani na coraz większe międzynarodowe wydarzenia. Do przyspieszenia rozwoju tych sportów niezbędne są specjalnie przygotowane place – Parkour Parki – powstające od kilku lat na całym Świecie. W Polsce coraz rzadziej spotykane są urządzenia służące do rozwoju fizycznego młodzieży i dorosłych, ponieważ istniejące od wielu lat na osiedlach i w parkach drążki, drabinki i poręcze gimnastyczne zastępowane są placami zabaw dla dzieci.

W związku z niedostateczną ilością istniejących obiektów treningowych jako osoby uprawiające w/w. sporty stworzyliśmy Inicjatywę na rzecz budowy Parkour Parku we Wronkach. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zbudowanie Parkour Parku we Wronkach . Stworzenie takiego obiektu będzie niezwykle korzystne dla całego miasta. Obecnie, z braku miejsca specjalnie dla nich przeznaczonego, osoby uprawiające parkour i freerunning spotykają się z dezaprobatą społeczeństwa oraz interwencjami służb porządkowych w trakcie treningów przeprowadzanych w przestrzeni publicznej. Parkour Park byłby idealnym miejscem do rozwijania swoich umiejętności parkourowych, ale także z pewnością stałby się miejscem treningu osób zainteresowanych ogólnym rozwojem fizycznym.

Parkour Park byłby jednocześnie świetną wizytówką miasta. Młodzież mogłaby aktywnie spędzać tam czas, zamiast przesiadywać na ławkach między blokami. Mając miejsce do uprawiania sportu, młodzi ludzie nie będą sięgać po alkohol, papierosy czy inne używki. Na terenie Parkour Parku można organizować zloty, warsztaty i pokazy, w których braliby udział zarówno znani traceurzy i freerunnerzy, jak i osoby stawiające swe pierwsze kroki w tych dyscyplinach. Takie imprezy z pewnością pomogłyby promować miasto, ściągając pasjonatów i media z różnych zakątków Polski i nie tylko. Dodajmy, że Parkour Park byłby nie tylko obiektem sportowym, ale też miejscem, szeroko powiązanej z tym stylem życia kreatywności młodych ludzi; miejscem wystaw tematycznych, koncertów; miejscem, gdzie powstają i prezentowane są produkcje filmowe. Młodzież podzielająca podobne zainteresowania może się tam spotkać, wymienić uwagami związanymi z uprawianym sportem, jak również porozmawiać na inne tematy.

Ogólnodostępny Parkour Park w naszym mieście to szansa na promocję dla miasta.  Miejsca tego typu w Europie i na Świecie już teraz gromadzą rzesze entuzjastów oraz zwykłych obywateli. Przykładem tego mogą być chociażby Parkour Parki w Kopenhadze (Jiyo Park) czy Los Angeles (Tempest Academy). Najwyższy czas aby Wronki również posiadały taki obiekt. W naszym mieście jest kilka miejsc, które można przeznaczyć pod obiekt np.: Olszynki, os. Borek, os. Zamość, park we Wronkach . Można także rozważyć powstanie krytego Parkour Parku, podobnego do tego w USA.

Jesteśmy głęboko przekonani, iż Urząd Miasta i Gminy Wronki oraz Burmistrz Miasta Mirosław Wieczór, przychylą się do naszej inicjatywy.  Mamy nadzieję na pozytywne rozpatrzenie naszego pomysłu i jesteśmy otwarci na spotkanie w sprawie omówienia tej jakże ważnej dla nas inwestycji, jaką jest Parkour Park

 

Do listu dołączamy podpisy osób, które wyraziły swoje poparcie dla powyższej petycji i budowy Parkour Parku we Wronkach .