Petycja do Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju w sprawie zatrzymania wycinki drzew na terenie miasta.

Szanowna Pani Irena Weber-Grelecka przewodnicząca rady miejskiej w Krynicy-Zdroju

Szanowni Państwo Bogdan Bębenek, Katarzyna Zygmunt wiceprzewodniczący rady miejskiej w Krynicy-Zdroju

Szanowni Państwo Marta Gałęziowska, Iwona Grzebyk-Dulak, Małgorzata Król, Maria Krzeszowska, Robert Kubiczek, Robert Łaś, Maria Lelito, Beata Oleksy, Urszula Prusak, Danuta Świętek, Grzegorz Szela, Michał Trojanowicz radni rady miejskiej w Krynicy-Zdroju.

W Krynicy – Zdroju, Perle Uzdrowisk Polskich, w naszym mieście, trwa bezprecedensowa wycinka drzew. Na zlecenie urzędu miasta ogołaca się z nich nie tylko osiedla i ulice, ale także nasz skarb, Górę Parkową.

Spotyka się to ze zdecydowaną krytyką tak turystów i kuracjuszy, jak i mieszkańców miasta. Wycinka prowadzona w takim tempie, wkrótce sprawi, że Krynica zamieni się w betonową pustynię.

Dobrze wiemy, że względy sanitarne i względy bezpieczeństwa stanowią jedynie pretekst do prowadzonych przez burmistrza działań. Jak to bowiem możliwe, że nagle setki, o ile nie tysiące drzew, stały się dla nas zagrożeniem? Należy przeprowadzić w tym zakresie szczegółową kontrolę.

Uważamy, że traktowanie drzew, jako kapitału, który może posłużyć do podreperowania budżetu, jest skandaliczne. Państwo natomiast podczas ostatniej sesji zdecydowali o ponownym zwiększeniu dochodów budżetu o pieniądze pochodzące z wycinki drzew!

Czy naprawdę uważają Państwo, że pozbawienie Krynicy drzew jest warte kilkudziesięciu tysięcy złotych, które wpłyną z tego tytułu do budżetu? Czy zmieni to ogólną sytuację finansową gminy? W naszej opinii nie zmieni, a straty w drzewostanie - wyrządzone wycinką - będziemy odrabiać przez dekady.

Dlatego apelujemy do Państwa: prosimy powstrzymać dalszą wycinkę! Prosimy wycofać się z podjętej decyzji i zażądać od burmistrza przekazania na sesji szczegółowej informacji na temat skali dotychczasowej wycinki i jego planów w tym zakresie. Prosimy dopilnować, aby zostały one radykalnie ograniczone.

My nie możemy nic zrobić, poza apelowaniem do Państwa. Tylko Państwo, nasi reprezentanci, są w stanie powstrzymać rabunkową gospodarkę zasobami leśnymi Krynicy, prowadzoną obecnie przez burmistrza.

Na Państwu spoczywa odpowiedzialność, czy przyszłym pokoleniom zostanie w Krynicy tylko pustynia!


Sergiusz Małachowski    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Sergiusz Małachowski będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...