Petycja do Starosty Powiatu Poddębickiego w sprawie wycofania kandydatury Pani Małgorzaty Wójcik – Powłoki na stanowisko dyrektora LO w Poddębicach

My, niżej podpisani

w związku z nierozstrzygniętym konkursem na dyrektora szkoły, wobec pojawiających się przesłanek, że przeprowadzony konkurs może być nieważny, apelujemy o niepowoływanie Pani Wójcik – Powłoki na stanowisko dyrektora LO im. M. Konopnickiej w Poddębicach. Nie zgadzamy się na łamanie prawa!

Chcemy, żeby szkołą zarządzała osoba będąca czynnym nauczycielem, posiadająca umiejętności komunikacyjne, budząca zaufanie i poważanie społeczne. Tylko osoba, która dokładnie zna specyfikę szkoły, wyzwania, z którymi będzie się musiała mierzyć w najbliższym czasie, jest gwarantem właściwego rozwoju placówki. Przed szkołą stoi wiele trudności, jak podwójne roczniki, nowe egzaminy maturalne, przepełnione klasy czy problemy uczniów po zdalnym nauczaniu.

Nasze liceum powinno funkcjonować w atmosferze wzajemnego zaufania i porozumienia, z dala od polityki. Żądamy, żeby nas głos został wzięty pod uwagę w dyskusji o przyszłość naszej szkoły.

 

Podpisując petycję potwierdź swój podpis linkiem, który otrzymasz na e-mail.


Samorząd Uczniowski LO Poddębice    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Samorząd Uczniowski LO Poddębice do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...