Petycja dotycząca wykupu przez Miasto Gdańsk działki na os. Złota Karczma, oraz przeznaczenie jej na ogólnodostępny teren zielony zagospodarowany wraz z ogólnodostępnymi miejscami parkingowymi

Prezydent Miasta Gdańska

Pani Aleksandra Dulkiewicz

Dotyczy zakupu przez Miasto Gdańsk działki nr 0027.22/10 w Gdańsku Matarni

  Mieszkańcy Dzielnicy Matarnia, w związku z ogłoszeniem nr 12/21 przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Gdańsku przy ul. mjr. Mieczysława Słabego, oznaczonej jako działka nr 22/10 obręb 27, zwracają się z prośbą o wykupienie przez Miasto Gdańsk od Województwa Pomorskiego wyżej wymienionej działki.

Osiedle Złota Karczma jest osiedlem o specyfice śródmiejskiej, o zintensyfikowanej zabudowie wielorodzinnej, bardzo gęsto zaludnionej. Tą część dzielnicy zamieszkuje blisko 2,5tyś mieszkańców. W okolicy powstaje dodatkowo inwestycja mieszkaniowa wielorodzinna, pięciokondygnacyjna. W najbliższym sąsiedztwie działki znajduje się również szkoła podstawowa, przedszkole, ujęcie wód podziemnych „Złota Karczma”, Trójmiejski Park Krajobrazowy, Park Handlowy Matarnia. Na osiedlu Złota Karczma nie ma żadnej przestrzeni zielonej zagospodarowanej, miejsc wypoczynku czy rekreacji.  Nie ma również miejskiego placu zabaw, z którego mogłyby korzystać dzieci. Przedmiotowa działka jest bazą do wielu inicjatyw społeczności lokalnej min. dzielnicowej imprezy na orientację Harpuś, Gdańskich Dni Sąsiadów, dzielnicowej akcji sprzątania świata, osiedlowych i szkolnych zawodów sportowych. Teren ten służy mieszkańcom jako miejsce rekreacji, pikników i integracji lokalnej. Większość inicjatyw obywatelskich odbywa się na tej właśnie działce, ponieważ nie ma w okolicy innej tego typu przestrzeni. Osiedle Złota Karczma charakteryzuje się olbrzymim niedoborem miejsc parkingowych wobec czego samochody parkują na ulicach i chodnikach w sposób niedozwolony, stwarzając zagrożenie zarówno dla pieszych, jak i innych użytkowników drogi. Fragment tej działki jest również wykorzystywany jako miejsca postojowe przez mieszkańców oraz gości wydarzeń tam organizowanych. Dotychczasowa zła sytuacja dostępności miejsc parkingowych ulegnie dodatkowemu pogorszeniu w efekcie powstania w bezpośredniej okolicy wspomnianej nowej inwestycji mieszkaniowej. Wspomniana działka znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i jej zabudowa spowoduje niepowetowana szkodę dla środowiska naturalnego w tym rejonie. Reprezentując potrzeby mieszkańców, chcąc zachować dotychczasowy charakter tego obszaru, w odpowiedzi na problemy związane z miejscami parkingowymi w tej części naszej dzielnicy, wnioskujemy o wykup działki nr 22/10 obręb 27 w Gdańsku Matarni przy ul. mjr. Mieczysława Słabego oraz przeznaczenie jej na ogólnodostępny teren zielony zagospodarowany wraz z ogólnodostępnymi miejscami parkingowymi.  

Szanowna Pani Prezydent, prosimy o podjęcie kroków zmierzających do przejęcia przedmiotowej działki, aby obecne i przyszłe pokolenia gdańszczanek i gdańszczan mieszkających w dzielnicy Matarnia mogły czuć się pełnoprawnymi i zauważonymi na równi z mieszkańcami innych dzielnic naszego Miasta. Z wyrazami szacunku

Mieszkańcy Dzielnicy Gdańsk Matarnia


Mieszkańcy oraz Zarząd Dzielnicy Matarnia    Skontaktuj się z autorem petycji