Petycja o niezawieranie umowy ze Schroniskiem dla bezdomnych Zwierząt s.c. w Radysach

 

 

Szanowny Panie Burmistrzu miasta Ostrów Mazowiecka Panie Jerzy Bauer,

 

  Apelujemy gorąco o niezawieranie umowy na „Odławianie, odbieranie, transport i utrzymanie bezpańskich psów z terenu gminy Ostrów Mazowiecka ze Schroniskiem dla bezdomnych Zwierząt s.c. w Radysach. 

„Zwierzę nie jest rzeczą” w myśl Ustawy o Ochronie Zwierząt, kryterium wyboru oferty do zapytania ofertowego nie może opierać się tylko i wyłącznie na najniższej cenie. Wypadałoby wziąć pod uwagę ilość gmin z jakim schronisko Państwa Dworakowskich ma podpisaną umowę, liczbę zgonów i eutanazji oraz ilość adopcji, a także jak nie przede wszystkim warunki egzystencji psów, istnienie wolontariatu. 

https://www.tvn24.pl/blisko-ludzi,18,m/lamanie-praw-zwierzat-bicie-wlascicieli-schronisko-dziala-mimo-nieprawidlowosci,384932.html

   Proceder, który ma od dawna miejsce w tym schronisku, nie świadczy dobrze o tym miejscu, dlatego też apelujemy do Pana Urzędu by wybierając schronienie dla bezdomnych zwierząt z naszego terenu kierować się empatią i sercem, a nie tylko kwestią finansową, bo ta przesłania wszystko to, co dobre.

Co więcej, właściciel tego schroniska strzeże ściśle dokumentów schroniskowych zasłaniając się różnymi tajemnicami! Kiedy obywatel chce dostać informację na temat zwierząt dostarczonych do tego schroniska spotyka się z odmową ze strony Zygmunta Dworakowskiego. W tej chwili jest już akt oskarżenia z art. 23 udip przeciwko właścicielowi tego schroniska właśnie o brak odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej skierowany do WSA w Olsztynie. Już sam fakt, że dokumenty schroniskowe są tak strzeżone, nasuwa podejrzenie o tym, że człowiek prowadzący to schronisko, ma wiele do ukrycia, bo w innym przypadku udostępniłby dane, które stanowią niewątpliwie informację publiczną. 

  Dlatego mając na względzie powyższe prosimy, by Pana Urząd podtrzymał umowę ze schroniskiem dla zwierząt z naszego terenu, ze schroniskiem w którym psy dotychczas były umieszczane. 

Ponieważ działalność schroniska w Radysach budzi wątpliwości pod względem zgodności z obecnie obowiązującymi przepisami prawa rozważamy skierowanie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa z ustawy o ochronie zwierząt do właściwej miejscowo prokuratury. Zwracamy uwagę, że zawarcie umowy pomiędzy gminą Ostrów Mazowiecka a schroniskiem w Radysach w obecnej sytuacji możne wpłynąć niekorzystnie na wizerunek władz samorządowych gminy, tym bardziej, że wydatkowane przez gminę pieniądze nie są być może wykorzystywane przez schronisko na wskazany cel, co może narazić miasto na zarzut niegospodarności. Równoczesnie wnosimy o przeprowadzenie kontroli we wskazanym schronisku odnośnie sposobu i zasadności wykorzystania funduszy przekazanych przez miasto, a w szczególności jaka kwota zostaje przez schronisko wydatkowana na utrzymanie i wyżywienie zwierząt oraz opiekę weterynaryjną.

  Schronisko w Radysach oddalone jest od Ostrowi Mazowieckiej o 112 km, w przypadku zwierzęcia, które uległo wypadkowi, uniemożliwia to natychmiastową pomoc weterynaryjną, oraz tym samym skazuje zwierzę na dodatkowe cierpienie. Nawet jeśli pomoc weterynaryjna zostanie udzielona na miejscu, to i tak koniecznym jest przewiezienie chorego zwierzęcia do schroniska, co w przypadku schroniska tak oddalonego od gminy jest dla zwierzęcia niepotrzebnym cierpieniem. Dodatkowo sam pobyt zwierzęcia w schronisku jest dla niego ogromnym stresem. Długa podróż do schroniska po odłowieniu, powoduje u zwierzęcia kolejne, traumatyczne przeżycia, których można zwierzęciu oszczędzić.

  Brak stałego wolontariatu w schronisku w Radysach pozbawia zwierzęta dodatkowego kontaktu i opieki ze strony człowieka, socjalizacji, spacerów, dodatkowej promocji zwierząt przez wolontariuszy w Internecie, co znacznie zmniejsza ich szansę na znalezienie dobrego domu. Dzięki wolontariuszom proces adopcyjny jest w większym stopniu kontrolowany. Przeprowadzają oni spacery przedadopcyjne, wizyty w potencjalnych domach, a także monitorują dalsze losy swoich podopiecznych − utrzymują kontakt z ich nowymi rodzinami, służą radą, gdy pojawiają się problemy, odbywają wizyty kontrolne.

Schronisko w Radysach jest wątpliwej reputacji, gdzie opieka nad bezdomnymi zwierzętami jest nienależycie wykonywana.

 

Wyrażamy nadzieję, że zapisze się Pan w historii miasta Ostrów Mazowiecka jako Burmistrz, któremu zależy na losie bezdomnych zwierząt oraz który przyłożył się do niepotrzebnego cierpienia bezdomnych zwierząt.

 

Z wyrazami szacunku ‐ Miłośnicy zwierząt.

Miłośnicy zwierząt z Ostrowi Mazowieckiej    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Miłośnicy zwierząt z Ostrowi Mazowieckiej do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...