Petycja o zmianę planu miejscowego Łąk Oborskich

Szanowni Państwo Radni,

Obecnie obowiązujący od 2002 roku plan miejscowy obejmujący teren Łąk Oborskich (ok 87 ha) zawiera szereg niekorzystnych zapisów pozwalających na budowę pola golfowego oraz ponad 20 budynków mieszkalnych.

Mieszkańcy Konstancina - Jeziorny nie życzą sobie takiej przyszłości tego terenu co wyrazili już podczas posiedzenia komisji połączonych w dniu 17 kwietna 2023 roku w ratuszu. 

Istnieje wiele przykładów, również w naszym kraju, jak korzystnie zagospodarować tereny tego typu. Jednym z rozwiązań które warto wziąć pod uwagę jest utworzenie parku przyrodniczo - kulturowego.

Jednocześnie pierwszym krokiem jaki wiedzie do otwarcia możliwości dla terenu Łąk Oborskich jest rozpoczęcie procedury zmiany planu miejscowego.
Stosowny projekt na 65 sesję Rady Miejskiej złożył radny Krzysztof Bajkowski. Wnioskujemy do Państwa radnych o poparcie tego projektu i rozpoczęcie prac nad zmianą obecnego niekorzystnego planu miejscowego.

https://bip.konstancinjeziorna.pl/artykul/50/6381/65-sesja-rady-miejskiej-konstancin-jeziorna

"Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów wsi Obory gmina Konstancin - Jeziorna tzw. „Pola Oborskie” dla działek o nr ewid. 1/6 i 6/1 z obrębu ewid. OO-16 Obory w gminie Konstancin-Jeziorna"


Krzysztof Bajkowski i Filip Rawski    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Krzysztof Bajkowski i Filip Rawski do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...