Petycja pacjentów Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pruchnej PROMED s.c. Joanna Wawrzyczek, Dorota Dziewior przeciwko nieprzedłużeniu umowy z NFZ

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice

My, pacjenci NZOZ PROMED s.c. ( Pruchna oraz Drogomyśl ) zwracamy się z prośbą do Narodowego Funduszu Zdrowia o przedłużenie umowy z przychodnią PROMED. Rzekome przekroczenie 90 % udzielanych teleporad nie ma nic wspólnego z realną opieką nad pacjentami. Od początku trwania pandemii żaden pacjent nie poczuł się zaniedbany, ani zlekceważony. Kiedy tylko pozwalały na to obostrzenia pandemiczne, nie było żadnego problemu, aby dostać się na wizytę do przychodni. Jeśli pacjent wymagał wizyty domowej, również ją otrzymywał. Każda teleporada przeprowadzana była w sposób rzetelny i niezwłoczny.

Lekarze i pracownicy NZOZ PROMED z pełnym zaangażowaniem i oddaniem służyli i służą swoim pacjentom. Nieprzedłużenie kontraktu z ośrodkiem będzie miało fatalne skutki dla pacjentów, pracowników przychodni oraz lekarzy. Szczególnie ucierpią najsłabsi i najbardziej potrzebujący – seniorzy, osoby przewlekle chore czy wystraszone małe dzieci. Wszyscy zmuszenie będą do poszukiwań nowych, często przypadkowych lekarzy rodzinnych, którzy choćby przez nadmiar pacjentów, nie będą w stanie zapewnić im należytej opieki. Znajomość wieloletniej historii choroby, doświadczenie, poczucie bezpieczeństwa, zaufanie – to czynniki, które są niezwykle ważne w całym procesie leczenie.

Żaden nowy lekarz nie zdoła wypracować ich w krótkim czasie. Ucierpią również pracownicy ośrodka, którzy z dnia na dzień zupełnie bez powodu stracą zatrudnienie i życiową stabilizację. Ucierpią rzecz jasna również lekarze, którzy ZAWSZE, bez wyjątków stawiali na pierwszym miejscu dobro pacjenta, służąc radą i pomocą, nawet po godzinach, co mogliśmy odczuć na własnej skórze. Nagle ich wieloletni trud przestanie mieć znaczenie, odebrane zostanie im to, co dla nich najcenniejsze – możliwość leczenia pacjentów. Prosimy zatem, aby liczby wygenerowane przez system nie były powodem odebrania tak osobom poczucia bezpieczeństwa, pracy, a nawet zdrowia.

Liczymy, że Narodowy Fundusz Zdrowia nie jest pozbawiony czynnika ludzkiego i weźmie pod uwagę opinię najistotniejszą, która należy do nas – pacjentów. To bowiem my od lat otrzymujemy pomoc i opiekę w przychodni PROMED, to my, nasze dzieci i dziadkowie jesteśmy leczeni i diagnozowani. To nam przynoszą ulgę w cierpieniu. To o nasze zdrowie dbają. Nieprzedłużenie kontraktu z takim ośrodkiem zdrowia jak PROMED byłoby wyrazem bezdusznego systemu, który za nic ma dobro pacjenta. Liczymy, że wycofają się Państwo z podjętej decyzji i podpiszą umową z naszą przychodnią. Z wyrazami szacunku, Sygnatariusze petycji – pacjenci NZOZ PROMED s.c