Petycja w sprawie podjęcia działań antysmogowych w Bydgoszczy

Petycja skierowana do Rady Miasta Bydgoszczy, Prezydenta Miasta Bydgoszczy i do Przewodniczącego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie podjęcia działań antysmogowych w Bydgoszczy  

Szanowny Panie Przewodniczący,  Szanowny Panie Prezydencie, Szanowni Radni,

my, grupa niżej podpisanych mieszkańców Bydgoszczy, składamy w interesie publicznym następującą petycję: Domagamy się uchwalenia i wprowadzenia uchwał antysmogowych w Bydgoszczy, wzorowanych na uchwałach antysmogowych obowiązujących w Krakowie, Łodzi, Wrocławiu, Opolu, Poznaniu, Jeleniej Górze, Kaliszu i innych miastach, które powinny obejmować

1) zakaz spalania na terenie Bydgoszczy węgla najgorszej jakości i silnie rakotwórczych odpadów węglowych. Zakazy te obowiązują już w dziesięciu województwach. Jeżeli taki zakaz nie zostanie wprowadzony na terenie Bydgoszczy, to wysoce prawdopodobne jest, że najgorszej jakości paliwa będą trafiały i już zapewne trafiają do naszego regionu

2) rozpisanie na najbliższe lata planu likwidacji pieców węglowych, w pierwszej kolejności pieców najniższej klasy, tzw. kopciuchów.            

Ponadto domagamy się

1)     podjęcia działań w celu pozyskania odpowiednich środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz funduszy unijnych na rzecz termomodernizacji budynków, wymiany pieców węglowych oraz programów osłonowych w zakresie dopłat do wyższych kosztów ogrzewania innego niż węglowe (tak jak ma to miejsce w Krakowie i Gdańsku)

2)     w pierwszej kolejności władze miejskie powinny zająć się likwidacją pieców na paliwa stałe w budynkach znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie szkół i przedszkoli. 

3)     wprowadzenia nakazu likwidacji pieców na paliwa stałe w budynkach, w których prowadzona jest działalność gospodarcza,

4)     prosimy także o zamontowanie na terenie miasta kolejnych czujników pyłów zawieszonych 

 Jak podają w mediach urzędnicy z bydgoskiego ratusza, od 2006 roku do końca marca 2018 r. wymieniono w Bydgoszczy 2111 pieców, więc średnio rocznie wymienianych jest około 200 pieców na paliwa stałe. W Bydgoszczy znajduje się około 20 tysięcy pieców na paliwa stałe. Przy takim tempie wszystkie piece w Bydgoszczy zlikwidowane zostaną za 100 lat. Wniosek nasuwa się sam - tempo wymiany pieców jest zdecydowanie zbyt wolne, a działania mało skuteczne. Dla porównania w Krakowie od 2016 roku zlikwidowano ponad 20 tysięcy spośród 30 tysięcy, czyli dokładnie tyle ile jest wszystkich pieców w Bydgoszczy  (ponadto od września 2019 roku będzie tam obowiązywał całkowity zakaz palenia węglem).

Jesteśmy zdania, że dofinansowanie do wymiany pieca węglowego w Bydgoszczy wynoszące 3000 zł jest dla osób o niskich dochodach zdecydowanie zbyt małe. Dla porównania, dotacje w Krakowie wynosiły w 2016 r. dokładnie 100% kosztów wymiany pieca, w 2017 r. – 80%, w 2018 r. – 60%, w 2019 r. wyniosą 40%. Właśnie dzięki takiemu systemowi dofinansowania udało się zmobilizować Krakowian do rekordowego składania wniosków w 2016 r.

W Toruniu można otrzymać dotację do wysokości 8400 zł w przypadku wymiany pieca na paliwa stałe na ogrzewanie gazowe. Ponadto w Krakowie, Wrocławiu i Warszawie są wprowadzone programy osłonowe w zakresie dopłat do wyższych kosztów ogrzewania w związku z likwidacją pieców na paliwa stałe.

Od kwietnia 2018 r. do sądów składane są pozwy przeciwko miastom i skarbowi państwa za nieskuteczne działania i zbyt opieszałą walkę władz ze smogiem. Korzystniejszym rozwiązaniem jest przeznaczenie funduszy na walkę ze smogiem, niż na ewentualne odszkodowania w wyniku przegranych procesów.

Wzywamy Radę Miasta i Prezydenta Miasta Bydgoszczy do podjęcia natychmiastowych, zakrojonych na szeroką skalę, działań na rzecz walki z niską emisją, wzorowanych na skutecznych działaniach antysmogowych prowadzonych w Krakowie, które byłyby odczuwalne dla mieszkańców już od nowego sezonu grzewczego. Za każdy dzień Państwa zwłoki w podejmowaniu decyzji w tej kwestii płacimy zdrowiem my i nasze dzieci.                                                                                              

Mieszkańcy Bydgoszczy

Złożenie podpisu pod petycją stanowi jednoczesne wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz ich  udostępnianie wyłącznie na cele związane z treścią przedmiotowej petycji.     


Jolanta, Czyste Powietrze Powiedz TAK    Skontaktuj się z autorem petycji