Petycja w sprawie przywrócenia przejścia do Parku Śląskiego od strony ulicy Targowej w Chorzowie

20240421_1442332.jpg

 

Prezydent Miasta Chorzów

Marszałek Województwa Śląskiego  

Zarząd Parku Śląskiego

 

Petycja w sprawie przywrócenia przejścia do Parku Śląskiego od strony ulicy Targowej w Chorzowie

 

Zwracamy się z prośbą o pilne przywrócenie przejścia do Parku Śląskiego od strony ulicy Targowej w Chorzowie.                                                         

Istniejące od kilkudziesięciu lat przejście zostało zamknięte przez firmę Green Park, obecnego właściciela działki,  15 kwietnia 2024 roku, wraz z rozpoczęciem skandalicznej naszym zdaniem, wycinki otuliny Parku Śląskiego. Furtka i brama zostały zaspawane.

Z tego przejścia od wielu dekad korzystała bardzo liczna grupa użytkowników Parku, w tym przedstawiciele starszego pokolenia, młodzież, rodzice z małymi dziećmi, biegacze, rowerzyści, osoby ze zwierzętami. Brak przejścia od strony ulicy Targowej wyklucza znaczną grupę mieszkańców z możliwości korzystania z Parku Śląskiego, szczególnie osoby starsze i niepełnosprawne. (Są wśród nich osoby, które przed laty społecznie pracowały przy powstawaniu WPKiW, obecnie Parku Śląskiego).

Najbliższe, znajdujące się kilkaset metrów dalej, wejście do Parku Śląskiego, skazuje wszystkich chcących z niego skorzystać, w tym m.in. osoby z małymi dziećmi i osoby na wózkach inwalidzkich, na drogę wąskim, niebezpiecznym chodnikiem wzdłuż ulicy Bytkowskiej w bezpośrednim kontakcie z intensywnym ruchem samochodowym.

Obecnie sporo osób przechodzi górą nad zamkniętą furtką i bramą, co w efekcie grozi nieszczęśliwymi wypadkami. Brak przejścia do Parku od strony ulicy Targowej utrudnia też dotarcie do planetarium licznym osobom, przyjeżdżającym z obszaru całej aglomeracji, parkującym na pobliskim parkingu wzdłuż w/w ulicy.

Prywatny interes nie może ograniczać dostępu do jakże cennego dla nas wszystkich dobra wspólnego, jakim jest Park Śląski.

Bardzo prosimy o jak najszybsze przywrócenie przejścia do Parku Śląskiego od strony ulicy Targowej,  poprzez otworzenie istniejącej furtki  lub stworzenie nowego przejścia z ulicy Targowej w Chorzowie do Parku Śląskiego.         

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Bożena Filas będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...