Petycja w sprawie ulepszenia komunikacji z mieszkańcami dotyczącej wycinki drzew w Elblągu

Stan środowiska w społeczeństwie obywatelskim jest szczególnie ważny. Mieszkańcy Elbląga chcą być współodpowiedzialni za stan terenów zielonych. Wycinki drzew, choć czasem konieczne wywołują silne emocje wśród mieszkańców, tym większe, kiedy dowiadują się o nich nagle, w dniu wycinki. Aby poprawić tę sytuację proponuję:  

1.       Zwrócenie szczególnej uwagi na komunikowanie mieszkańcom m.in. przez miejskie portale przyszłych wycinek uwzględniając zakres prac i przyczyny planowanych działań;
2.       Opracowanie jednolitego standardu informowania o działaniach podejmowanych w sprawie drzew na wzór Miasta Stołecznego Warszawy;
3.       Udostępnianie na bieżąco w biuletynie informacji publicznej Urzędu Miejskiego w Elblągu lub innym dostępnym dla mieszkańców miejscu informacji o wnioskach o wycinki drzew składanych przez miasto do władz wojewódzkich;
4.       Uporządkowanie komunikatów dotyczących postępowań o wycinki drzew w biuletynie informacji publicznej Urzędu Miejskiego w Elblągu poprzez wydzielenie osobnej zakładki w części informacyjnej Departamentu Ochrony Środowiska na wnioski o wycinki składane do władz miasta;
5.       Uwzględnienie w dalszym rozwoju portalu mapowego większej informacji o drzewach - za wzór tu może służyć warszawski system „Wiem o wycince” pozwalający na interaktywne śledzenie wycinek;  

UZASADNIENIE

Te rozwiązania znacznie ułatwią informowanie mieszkańców o planach dotyczących elbląskich drzew. Rozwój dialogu z elblążanami w zakresie wycinek pozwoli na korzystanie z zaangażowania mieszkańców oraz zwiększa zaufanie do instytucji miejskich. Sens takich działań podkreślają inne Jednostki Samorządu Terytorialnego. Wspomniane postulaty zostały zainspirowane realnymi rozwiązaniami, które zostały wprowadzone m.in. przez Prezydenta Rzeszowa – Konrada Fijołka, a które są bardzo dobrze ocenianie przez mieszkańców. Także inne miasta widzą zalety łatwego informowania społeczeństwa o wycinkach. W związku z tym wnoszę jak w petitum.

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Artur Pytliński do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...