Petycja w sprawie ulepszenia komunikacji z mieszkańcami dotyczącej wycinki drzew w Elblągu

Stan środowiska w społeczeństwie obywatelskim jest szczególnie ważny. Mieszkańcy Elbląga chcą być współodpowiedzialni za stan terenów zielonych. Wycinki drzew, choć czasem konieczne wywołują silne emocje wśród mieszkańców, tym większe, kiedy dowiadują się o nich nagle, w dniu wycinki. Aby poprawić tę sytuację proponuję:  

1.       Zwrócenie szczególnej uwagi na komunikowanie mieszkańcom m.in. przez miejskie portale przyszłych wycinek uwzględniając zakres prac i przyczyny planowanych działań;
2.       Opracowanie jednolitego standardu informowania o działaniach podejmowanych w sprawie drzew na wzór Miasta Stołecznego Warszawy;
3.       Udostępnianie na bieżąco w biuletynie informacji publicznej Urzędu Miejskiego w Elblągu lub innym dostępnym dla mieszkańców miejscu informacji o wnioskach o wycinki drzew składanych przez miasto do władz wojewódzkich;
4.       Uporządkowanie komunikatów dotyczących postępowań o wycinki drzew w biuletynie informacji publicznej Urzędu Miejskiego w Elblągu poprzez wydzielenie osobnej zakładki w części informacyjnej Departamentu Ochrony Środowiska na wnioski o wycinki składane do władz miasta;
5.       Uwzględnienie w dalszym rozwoju portalu mapowego większej informacji o drzewach - za wzór tu może służyć warszawski system „Wiem o wycince” pozwalający na interaktywne śledzenie wycinek;  

UZASADNIENIE

Te rozwiązania znacznie ułatwią informowanie mieszkańców o planach dotyczących elbląskich drzew. Rozwój dialogu z elblążanami w zakresie wycinek pozwoli na korzystanie z zaangażowania mieszkańców oraz zwiększa zaufanie do instytucji miejskich. Sens takich działań podkreślają inne Jednostki Samorządu Terytorialnego. Wspomniane postulaty zostały zainspirowane realnymi rozwiązaniami, które zostały wprowadzone m.in. przez Prezydenta Rzeszowa – Konrada Fijołka, a które są bardzo dobrze ocenianie przez mieszkańców. Także inne miasta widzą zalety łatwego informowania społeczeństwa o wycinkach. W związku z tym wnoszę jak w petitum.

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Artur Pytliński będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...