Petycja za remontem Ogrodu Bractwa Kurkowego (LOK-u) we Wrześni

Petycja skierowana jest do:

Burmistrz Miasta i Gminy Września ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września  

Rada Miejska we Wrześni ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września

My, niżej podpisani mieszkańcy Gminy Września i okolic, zwracamy się z prośbą o      wykonanie w 2018 roku remontu altany i rewaloryzacji terenu Ogrodu Bractwa Kurkowego (tzw. LOK-u) oraz zabezpieczenia na ten cel środków w budżecie na 2018 rok.

 


Stowarzyszenie Projekt Września    Skontaktuj się z autorem petycji

Facebook