konsultacje społeczne / Ratujmy zielone płuca Mistrzejowic - apel o zmianę decyzji w sprawie pozwolenia na wycinkę 126 drzew na Forcie 48 Batowice

Decyzją* Miejskiego Konserwatora Zabytków, Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie dostał zgodę na wycinkę 126 drzew na terenie Fortu 48 Batowice na osiedlu Złotego Wieku w Krakowie. Decyzję wydano bez udziału Zespołu Zadaniowego ds. ochrony zieleni UMK. Plan wycinki tłumaczony jest tym, że drzewa niszczą Fort i zagrażają ludziom. 

My, mieszkańcy osiedla, mieszkańcy Krakowa i sympatycy zieleni na Forcie domagamy się zmiany decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków i rewizji koncepcji docelowego wyglądu zieleni fortecznej. 

To miejsce to zielone płuca Mistrzejowic i Krakowa, miejsce rekreacji mieszkańców, miejsce spotkań z dziką przyrodą. Chcemy, aby takie pozostało. Występujemy w imieniu zarówno ludzi szukających tu wytchnienia w cieniu drzew, wśród śpiewu ptaków i zapachu kwitnących robinii akacjowych, czeremch, bzów, jaśminów, ale także w imieniu tych, którzy sami mówić nie potrafią - drzew i krzewów oraz ich mieszkańców: w tym nietoperzy, wiewiórek, jeży, łasic, kun, kretów, przeróżnych gryzoni, zajęcy, lisów, puszczyków, dzięciołów, wron, grzywaczy, sójek, kosów, drozdów, zięb, sikorek, przeróżnych owadów...

Wykarczowanie "serca" Parku to nie tylko zwiększona temperatura latem, mniej cienia i tlenu, to także odebranie domu wielu zwierzętom i odebranie temu miejscu swoistego charakteru i urody.

Dlatego rozumiejąc potrzebę dbania o bezpieczeństwo ludzi oraz mając na uwadze historyczny charakter tego miejsca, równocześnie:

  1. Jesteśmy przeciwni masowej i skumulowanej w czasie wycince 126 drzew w okresie od października 2021 do lutego 2022! 
  2. Żądamy nasadzeń zastępczych - drzewo za drzewo w przestrzeniach między zabudowaniami Fortu, w jego w najbliższym otoczeniu i w Parku! Nie przyjmujemy do wiadomości tłumaczeń Zarządu Budynków Komunalnych, że nie dysponują miejscem na nasadzenia drzew. Proponujemy szersze spojrzenie i nawiązanie współpracy w tym zakresie np z Zarządem Zieleni Miejskiej.
  3. Nie zgadzamy się z propozycją nasadzeń zastępczych w postaci jedynie 50 cm krzaczków wokół fosy fortu! 
  4. Apelujemy o dokładną ekspertyzę drzew, odpowiednią ich klasyfikację oraz stopniowe przeprowadzanie tylko niezbędnych wycinek oraz zagwarantowanie systematycznej pielęgnacji drzew i krzewów bez naruszania charakteru tego miejsca. W te prace powinien zaangażować się Zespół Zadaniowy ds. ochrony zieleni UMK. W oględzinach prowadzonych w zimie nie stwierdzono żadnych zwierząt - specjalistów zapraszamy wiosną i latem, gdy cały Fort tętni życiem. 
  5. Nie chcemy zieleni na Forcie w postaci regularnie koszonego trawnika - jak proponuje Konserwator! To spowoduje odstraszanie zwierząt, większe koszty utrzymania, trujące spaliny i hałas. 
  6. Ponadto - jako społeczność lokalna, żywotnie zainteresowana losami i kształtem najbliższego otoczenia  - oczekujemy przeprowadzenia profesjonalnych konsultacji społecznych dotyczących zagospodarowania Fortu i jego okolic. Mamy prawo współdecydować o losach naszego najbliższego otoczenia i mieć wpływ na wydatkowanie budżetu Miasta. Naszym priorytetem jest zieleń. Fort wraz ze starodrzewiem od 2007 roku figuruje w rejestrze zabytków, ale od 14 lat nie doczekał się choćby tablicy informacyjnej przed wejściem. Wierzymy, że dzięki dialogowi można wypracować wspólną koncepcję i połączyć walor historyczny i przyrodniczy tego miejsca. 

Zarząd Zieleni Miejskiej wyodrębnił Fort Batowice jako jeden z 51 parków Krakowa opisując go następująco:

"Fort 48 Batowice jest miejscem o szczególnym znaczeniu historycznym i przyrodniczym.Te pochodzące z XIX wieku fortyfikacje są istną enklawą bioróżnorodności. Szczególnie chętnie korzystają z tego miejsca nietoperze. Z kolei drzewa wyrastające z dachu fortu są idealnym dowodem na siłę natury, która pokonuje wszystkie przeciwności losu.Ten zabytkowy park jest idealnym miejscem na odpoczynek czy piknik. W cieniu drzew o sędziwych rozmiarach każdy znajdzie ukojenie. W parku wydzielono również specjalne strefy przyrodnicze – miejsca, w których architektem jest sama przyroda. Miejsca, w których nie grabi się liści, nie kosi się trawy i nie wykonuje zabiegów pielągnacyjnych. A to wszystko z myślą o zwierzętach.” 

https://zzm.krakow.pl/zzm/parki/226-fort-batowice.html

 

Petycję wraz z podpisami zamierzamy złożyć na ręce wszystkich organów, instytucji i osób mogących wpływać na zmianę decyzji o wycince i koncepcji pielęgnacji zieleni fortowej:

Prezydent Miast Krakowa - Jacek Majchrowski

Przewodniczący Rady Miasta Krakowa - Dominik Jaśkowiec

Miejski Konserwator Zabytków - Jerzy Zbiegień 

Zarząd Budynków Komunalnych - Katarzyna Zapał, ZBK Referat Lokali Służby Zdrowia i Fortów - Justyna Góralczyk

a także: 

Zarząd Zieleni Miejskiej - Piotr Kempf

Wydział Kształtowania Środowiska UMK - Małgorzata Mrugała 

Rada i Zarząd Dzielnicy XV Mistrzejowice, Przewodniczący Marek Hohenauer

 

Zespół Zadaniowy ds. ochrony zieleni 

 

 

*KZ-03.6131.180.2020.JW+NP  zezwolenie nr 246/21 z dnia 16 kwietnia 2021  

 

Dołącz do grupy na Facebooku

jjmmm.jpg


Małgorzata Szczygieł    Skontaktuj się z autorem petycji