LIST POPARCIA ŚRODOWISK AKADEMICKICH DLA POSTULATÓW NAUCZYCIELI I NAUCZYCIELEK

Komentarze

#11

Zawód nauczyciela jest jednym z najważniejszych zawodów w społeczeństwie.

Agnieszka Ćwięka (Warszawa, 2019-02-15)

#37

Dla dobra przyszłych pokoleń, bo edukacja to sprawa fundamentalna

Krzysztof Podemski (Poznań, 2019-02-15)

#38

To my kształciliśmy tych nauczycieli -- nie po to, żeby reszta ich życia nie miała sensu.

Piotr Gąsiorowski (Poznań, 2019-02-15)

#51

Teraz albo nigdy!

Prof. dr hab. Jarosław Płuciennik (Łódź, 2019-02-15)

#53

Podpisuję, ponieważ nie zgadzam się na działania obecnego rządu odnośnie oświaty. Nawet najlepsza reforma przeprowadzona w sposób nieprzemyślany i chaotyczny (a tak odbywa się likwidacja gimnazjów), bez brania pod uwagę różnych czynników - przede wszystkim dobra uczniów, odbyć się może tylko ze szkodą dla uczniów. Niestety, utrwala się szkodliwe i nieprawdziwe mity dotyczące zawodu nauczyciela. Ponadto popieram wprowadzenie podwyżki, a także zwiększenie finansowania dla sektora edukacji. Poprzednie grupy protestujące niedawno (m.in. policjanci) otrzymały podwyżki. Podobno rząd odnosi same sukcesy - jeśli tak jest, to dlaczego nie ma pieniędzy na podnoszenie prestiżu zawodu nauczyciela i tym samym przyciąganie profesjonalistów zapewniając lepsze wykształcenie następnych pokoleń Polaków? Dlaczego inne grupy zawodowe mogą dostać podwyżki, a nauczyciele nie? Należy także wprowadzić zmiany w programach nauczania. W obecnej, przestarzałej formule polska szkoła zabija kreatywne myślenie i nie przygotowuje uczniów na ich przyszłe, dorosłe życie. Dla dobra naszego kraju należy zacząć działać jak najszybciej, a jeden z kroków, które należy podjąć to nie tylko zwiększenie płac, ale i zacząć wprowadzać zmiany, których priorytetem jest odbudowa zaufania do zawodu nauczyciela.

Krzysztof Danielak (Jelenia Góra, 2019-02-15)

#63

Czas skończyć z upokarzającymi płacami dla nauczycieli. Dość tej podłej polityki i socjotechniki.

Bogusław Śliwerski (Łódź, 2019-02-15)

#69

adiunkt Akademia Sztuki w Szczecinie

Mikolaj Iwański (Poznan, 2019-02-15)

#92

Podpisuje ponieważ jestem nauczycielem nowym-młodym. Gdybym wiedziała, ile jest obowiązków a jaka placa...

Magdalena Polewska (Bierutów, 2019-02-15)

#122

Trzeba stawić opór ponżaniu edukacji i ludzi, którzy ją tworzą.

Karolina Wierel (Białystok, 2019-02-15)

#126

"To od nich [nauczycieli] zależy w kluczowym stopniu tak świadomość obywatelska, jak i zdolność przyswajania informacji i krytycznego myślenia uczniów i uczennic".

Piotr Rudzki (Wrocław, 2019-02-15)

#129

Popieram postulaty nauczycieli: jestem przeciwna traktowaniu nauczycieli jak pariasów sfery budżetowej i przeciwna deprecjonowaniu znaczenia wysiłku, jaki wkładają w rozwój człowieka. Od jakiegoś czasu rządy polskie robią wszystko, by sponiewierać zawody nauczycielskie i zniszczyć ich prestiż społeczny.

Ewa Nowak (Poznan, 2019-02-15)

#131

Jestem wdzieczna za poparcie naszych postulatów

Krystyna Zaskórska (Żytno, 2019-02-15)

#135

Nauczycielom należy się szacunek, a szacunek to także - godna płaca!

Alicja Gałczyńska (Szydłowiec, 2019-02-15)

#136

Solidaryzuję się z nauczycielami.

Olga Smoleńska (Toruń, 2019-02-15)

#140

Jestem nauczycielem i zarobki naprawdę niskie. 1000 zł to minimum.

Teresa Sieklucka (Warszawa, 2019-02-15)

#154

Nauczyciele zasługują na godziwą pracę i życie.

Agnieszka Smirnow (Radom, 2019-02-15)

#157

Solidarność naszą bronią!

Hanna Gospodarczyk (Warszawa, 2019-02-15)

#166

Jakość studiowania, pracy dydaktycznej,i naukowej determinująca sens istnienia środowiska akademickiego jako wspólnoty łączącej studentów i badaczy - a tym samym i sens mojej pracy w przyszłości zależy w ogromnym stopniu od poszanowania godności nauczycieli i nauczycielek i zapewnienia im właściwych warunków pracy aby mogli kontynuować starania o najwyższy poziom edukacji i aktywizację uczennic i uczniów.

Zofia Kolbuszewska (Wrocław, 2019-02-15)

#187

Działania rządu wobec nauczycieli, uczniów i ich rodziców ( np. klasy 8 i 3 gimnazjum) są destrukcyjne

Marta Krasuska-Betiuk (Warszawa, 2019-02-16)

#195

To, co się dzieje w oświacie i w edukacji jest nieodwracalnym w skutkach szkodzeniem uczniom, nauczycielom , rodzicom, społecznościom lokalnym i całemu społeczeństwu

Maria Czerepaniak-Walczak (Szczecin, 2019-02-16)

#197

Praca w zawodach sfeminizowanych, w tym nauczycielek i nauczycieli, jest od lat opłacana poniżej prawdziwej jej wartości. Podkreślenia wymaga fakt, że nauczycielki i nauczyciele szkół podstawowych i średnich mają w większości wykształcenie wyższe, a zarabiają ZNACZNIE mniej niż znacząca część górników z wykształceniem zasadniczym zawodowym. Nauczycielki i nauczyciele kształtują kapitał ludzki naszych dzieci - to przyszłość POLSKI. Godna płaca w edukacji - to postulat, który zgłaszam od lat, ale ZAWSZE są ważniejsze sprawy. TIME'S UP! Czas na godne wynagradzania nauczycielek i nauczycieli naszych Dzieci!!!

Baha Kalinowska-Sufinowicz (Poznań, 2019-02-16)Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...