STOP LIKWIDACJI PONADZAKŁADOWEGO UKŁADU ZBIOROWEGO PRACY DLA PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH ZATRUDNIONYCH W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH W ŁODZI

Komentarze

#4240

Nie zgadzam się z likwidacją Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy

Dariusz Łodkowski (Łódź, 2020-06-08)

#4248

jestem za

Katarzyna Twerdyk (Łódź, 2020-06-08)

#4318

Nie zgadzam się z wypowiedzeniem układu zbiorowego

Anna Kozela (Łódź, 2020-06-08)

#4359

Jest to postanowienie krzywdzące tą grupę..

Jadwiga Derdończyk (Łódź , 2020-06-08)

#4367

Z powodu ciężkiej sytuacji materialnej

Damian Cekus (Łódź , 2020-06-08)