List Otwarty Inicjatywy Obywatelskiej Instytutów PAN w sprawie propozycji Komitetu Polityki Naukowej MNiSW z 30 kwietnia 2020 r. dotyczącej reformy Polskiej Akademii Nauk

Komentarze

#6

Leży mi na sercu dobro polskiej nauki

Władysław Cabaj (Warszawa, 2020-07-09)

#30

Podpisuję, ponieważ chcę, by decydenci zrozumieli wreszcie sens istnienia nauki, dobrze finansowanej i nieskrępowanej sidłami punktozy. My naprawdę czujemy dumę, gdy uda się dojść do jakiegoś odkrywczego wniosku, napisać dobrą książkę, artykuł, wygłosić dobry wykład. Tylko prosimy o więcej zaufania do nas.

Ryszard Grzesik (Poznań, 2020-07-09)

#32

Zbigniew Świątek

Zbigniew Świątek (Kraków, 2020-07-09)

#36

Jako instytuty PAN robimy bardzo dobrą naukę mimo kłód rzucanych pod nogi - nie niszczmy dorobku i marki rozpoznawalnej na świecie!

Marcin Dyderski (Poznań, 2020-07-09)

#40

Nie zgadzam się na ograniczenie instytucji oraz ich upartyjnienie

Konrad Zator (Żary, 2020-07-09)

#48

Podpisuję, ponieważ nie zgadzam się na reformę niszczącą jedną z najstarszych instytucji naukowych, której działalność prowadzi do szybkiego rozwoju nauki i rozwoju naszego kraju

Roman Major (Kraków, 2020-07-09)

#49

Nie podoba mi się podejście rządu do instytucji naukowych, które muszą być całkowicie niezależne.

Jakub Szmelter (Warlubie, 2020-07-09)

#53

To, co sprawdzone i dobre, należy wspierać, a nie niszczyć. W naukach humanistycznych PAN to brzmi dumnie na całym świeciem. Pora zatem na docenienie instytutów humanistycznych również w kraju.

Elżbieta Janicka (Warszawa, 2020-07-09)

#58

Podpisuję, ponieważ popieram stanowisko członków Inicjatywy Obywatelskiej Instytutów PAN

Katarzyna Stan-Głowińska (Kraków, 2020-07-10)

#65

Całkowicie zgadzam się z postulatami Inicjatywy Obywatelskiej Instytutów PAN oraz popieram postulaty zawarte w Liście Otwartym

Marek Faryna (Kraków, 2020-07-10)

#70

Bez nauki nie ma przyszłości, a to w czym Polska jest najbardziej zacofana to właśnie poziom wiedzy . Wydatki polskiego rządu na badania naukowe należą do najniższych w Europie, a niedofinansowane instytuty PAN wnoszą poważny wkład do rozwoju nauki. Pomysł mechanistycznego wyznaczania odsetka instytutów PAN, które otrzymają wysoką kategorię (A+) jest kuriozalny w skali światowej.

Anna Wziatek Kubiak (Warszawa, 2020-07-10)

#79

Uważam, że to poprawa funkcjonowania PAN powinna być celem reformy. Teza przedstawiona przez Komitet Badań Naukowych o potrzebie poprawy jakości badań prowadzonych w PAN spotykała się ostatnio z przeczącą temu międzynarodową oceną publikacji wytwarzanych przez PAN ustawiającą PAN daleko przed najlepszymi uniwersytetami w Polsce. Tworzenie nowej instytucji proponowanej przez KPN, kiedy z powodzeniem można poprawić funkcjonowanie już istniejącej uważam za nieodpowiedzialne wydatkowanie pieniędzy państwowych. PAN jest wciąż niedofinansowany, a mimo to, dzięki swojej elastycznej strukturze, prowadzi wysokiej klasy, nowoczesne badania. To właśnie należałoby wesprzeć i dofinansować. Istotne też jest odciążenie wydatków poszczególnych instytutów przez np. powrót do centralnego biura prawnego i innych rozwiązań administracyjnych ułatwiających pracę instytutów i obniżających koszty ich działalności.

Jadwiga Iwaszczuk (Łomianki, 2020-07-10)

#80

Podpisuję, bo wiem, że nauka jest ważna. Badania prowadzone przez niezależne instytuty wnoszą wiele w polską naukę i nie wolno tego zmarnować.

Sławomir Kalinowski (Warszawa, 2020-07-10)

#84

Chce aby nauka opierała się na badaniach a nie czyichś poglądach

Natalia Smarul (Kołobrzeg, 2020-07-10)

#98

Podpisuję ponieważ jest to stanowisko merytoryczne, uzasadnione, ze wszystkimi punktami się zgadzam, szczególnie odnośnie do infrastruktury. W ostatnich 30 latach wiele uczelni otrzymało znakomite warunki infrastrukturalne, podczas gdy instytuty PAN, wielokrotnie przewyższające je osiągnięciami, gnieżdżą się w ciasnych kamienicach w centrach miast bez dojazdu, parkingów, bez możliwości rozwoju zaplecza badawczego (sic!!!). Drugim problemem jest brak wsparcia PAN/ministerstwa dla dużych projektów, zwłaszcza wdrożeniowych, które ciężko małym instytutom uciągnąć. Mizeria finansowa prowadzi również do duszenia projektów badawczych kosztami administracji i obsługi; część z tych zdań (np. obsługa cła, przetargów, doradztwo prawne) mogłyby być oparte o centralę PAN. Istnieje również szereg absurdalnych w obecnej dobie regulacji wewnętrznych PAN, np. "skierowanie na wyjazd za granicę" - ja biorę urlop i jadę za swoje.
W mojej ocenie w ogóle nie sprawdza się współpraca instytutów z korporacją. Korporacja daje dobry szyld, ale próby "zarządzania" instytutami przez korporacje nie sprawdziły się. Procedura wyboru dyrektorów przez komisje również jest wadliwa - dzieje się bez konsultacji z załogami instytutów, nawet bez konsultacji z szefami zespołów badawczych, a to te zespoły i a zwłaszcza ich liderzy robią naukę i dzięki nim te instytuty są tak dobre.

Tadeusz Zając (Kraków, 2020-07-12)

#117

Zgadzam się z treścią listu

Agnieszka Kulaga (Gdańsk, 2020-07-13)

#163

Podpisuję, ponieważ całkowicie zgadzam się z postulatami.

Zuzanna Wygnańska (Warszwa, 2020-07-16)

#184

Nie wyobrażam sobie Polskiej nauki bez PAN. Redukcja instytutów nie spowoduje rozwoju nauki. Istnieje wiele zakładów na uniwersytetach, które mają kategorię C , a nikt ich nie likwiduje.

Anna Apanasewicz (Wrocław, 2020-07-22)

#191

Jestem byłym pracownikiem PAN, ale od dłuższego czasu bezrobotnym (w latach 19972002 pracowałem na stanowisku adiunkta).

Zbigniew Rusek (Kraków, 2020-07-28)Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...