Dotyczy: sprzeciwu wobec budowy spalarni śmieci przy węźle Psie Pole - na granicy Gmin Wrocław, Długołęka oraz Wisznia Mała

Komentarze

#1201

Nie chce aby takie spalarnie znajdowały się kolo Wrocławia, gdzie ludzie zamieszkują. Biorąc pod uwagę, iż będzie się ciągnął smród. Jestem przeciw takiej inwestycji.

Bartłomiej Zawadzki (Wrocław, 2021-05-17)

#1202

Budowa spalarni przy istniejącym i rozbudowującym się osiedlu mieszkalnym to fatalny pomysł.

Dawid Kozlowski (Ramiszów, 2021-05-17)

#1212

Podpisuję, ponieważ uważam, że takie inwestycje powinno się realizować daleko od terenów mieszkalnych!

Katarzyna Chodubska (Wrocław, 2021-05-17)

#1219

Podpisuję, ponieważ niedługo będę budował Dom jednorodzinny w okolicy planowanej Inwestycji. Specjalnie została wybrana lokalizacja przy lesie żeby było czyste powietrze !! A nie zanieczyszczone powietrze ze spalin samochodów i spalarni.

Paweł Gawron (Siedlec, 2021-05-17)

#1227

nie wyrażam zgody na lokowanie spalarni śmieci w zielonej sypialni Wrocławia. Inwestycja jest skrajnie społecznie szkodliwa korzyść odniesie Wrocław - bo będą spalane ich śmieci i miasto będzie zasilane w prąd, podatki wpłyną do gminy Wisznia Mała, a nam, mieszkańcom Długołęki przyjdzie ponosić wszystkie negatywne konsekwencje inwestycji w tym tira co kilka minut od 6-22iej od pn do soboty. Domy i działki budowlane od strony gminy Długołęka podchodzą pod granicę planowanej spalarni. Co więcej ta ,,eko'' inwestycja ma być zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru chronionego Natura 2000 Kumaki Dobrej, największego na Dolnym Śląsku zimowiska nietoperzy i terenów lęgowych żurami - wszystkie pod ścisłą ochroną gatunkową. Nie można promować spalarni jako przyjaznej ekologicznie jednocześnie narażając zagrożone i chronione gatunki na wypłoszenie z ich siedlisk. Spalarnia powinna się znaleźć na obszarach przemysłowych.

Ilona Chodorowska (Pasikurowice, 2021-05-17)

#1229

Podpisuję ponieważ bliskość inwestycji do działek mieszkaniowych oraz obszaru Natura 2000 dyskwalifikuje ją jako rozsądna i korzystną. Spalanie RDF tak, ale w lokalizacji industrialnej.

Jakub Andrzejewski (Domaszczyn, 2021-05-17)

#1246

Nie wyrażam zgody na lokalizację inwestycji uciążliwej dla środowiska w bezpośrednim sąsiedztwie terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (RAM-2).

Marcin Wapiński (Wrocław, 2021-05-17)

#1250

Mam w tamtych okolicach rodzinę i przyjaciół, często bywam w tych okolicach, więc nie chcę żeby zanieczyszczanie powietrza źle wpłynęło na ich okolice zamieszkania

Michał Czajkowski (Wrocław, 2021-05-17)

#1263

Budowa elektrociepłowni zagraża kumakom, nietoperzom i pozostałej faunie w rejonie gminy Długołęka.

Andrzej Kwass (Ramiszów 144, 2021-05-17)

#1264

Podpisuję, ponieważ się niedługo przeprowadzam do Wilczyc i informacje o owej spalarni mi się wydają nieprzejrzyste. Tak samo ich promocyjne wideo na platformie Youtube, według mnie, zawiera kłamstwa jak naprz. zdanie: "Z dala od osiedli mieszkaniowych" ( żródło: https://youtu.be/aHZjUNcn4Cs ). Oczekiwałbym, że ktoś ową inwestycje niezależnie jeszcze raz sprawdzi i poda raport.

Jakub Mintal (Wrocław, 2021-05-17)

#1265

Argumentów przeciw jest wystarczającą dużo..... I my, mieszkańcy powiatu wrocławskiego, chcielibyśmy, by nasze zdanie i opinia nie tylko w kwestii, były brane pod uwagę.

Justyna Sikora (Pasikurowice, 2021-05-17)

#1267

Nie zgadzam się na budowe spalarni w mojej gminie , na pewno do atmosfery będą emitowane niechciane odpady, opary .

Iwona Sumara (Wrocław , 2021-05-17)

#1281

Zależy mi na ochronie środowiska oraz zdrowiu moich dzieci i wnuków

Anna Kinda (Wrocław, 2021-05-17)

#1290

Mieszkam w pobliżu

Robert Śmiech (Wilczyce, 2021-05-17)

#1293

W odległości 1,6km od zaplanowanej inwestycji jestem dyrektorem przedszkola, które dotychczas cieszyło się "czystym powietrzem" i nie wyobrażam sobie sytuacji, w której mogłoby się to zmienić!

Karolina MRÓZ-HARBARCZYK (Ramiszów , 2021-05-17)

#1309

Mieszkam na Pawłowicach i obawiam się o jakość powietrza w mojej okolicy.

Iwona Grzywacz (Wrocław, 2021-05-17)

#1315

Podpisuję, bo nie czuję się traktowana poważnie w miejscu, w którym mieszkam. Zaczynam obawiać się o zdrowie własne i swoich dzieci w przyszłości...

Dorota Roszak (Długołęka, 2021-05-17)

#1317

Posiadam działkę budowlaną w Pawłowicach. W tym roku miała ruszyć budowa domu. Jeśli powstanie spalarnia, nie zamierzam jej nawet zaczynać i będę próbować sprzedać działkę, chociaż liczę się ze spadkiem wartości, możliwym brakiem chętnych i koniecznością zapłacenia podatku od sprzedaży (ze wzgl. na darowiznę). Obecna niepewna sytuacja opóźnia całą inwestycję i naraża mnie na straty. Jednak zdrowie jest dla mnie ważniejsze, więc nie zamierzam mieszkać w pobliżu spalarni emitującej związki rakotwórcze i wpływające na płodność...

Angelika Abramiuk-Szurlej (Wrocław, 2021-05-17)

#1332

Podpisuję, ponieważ mieszkam w bliskim sąsiedztwie i nie wyobrażam aobie spalarni śmieci w takim miejscu.

Adrianna Makowiecka-Filarowska (Wrocław, 2021-05-17)

#1341

Nie zgadzam się na budowę spalarni w tym miejscu .

Magdalena Wójcik (Wrocław , 2021-05-17)

#1347

Nie godzę się na podrzucanie ludziom kukułczego jaja.

Rafał Kamiński (Wrocław, 2021-05-17)

#1349

Podpisuję ponieważ nie akceptuję takiego rozwiązania w tak gęsto zaludnionym terenie

Wojciech michno (wrocław, 2021-05-17)

#1357

Nie pozwalam na takie dewastowanie ziemi

Monika Michno (Wrocław, 2021-05-17)

#1371

Uważam, że obiekty tego typu zatruwają środowisko naturalne w których żyjemy.

Leszek Kubiczek (Oleśnica, 2021-05-17)

#1373

Nie dla smrodu i zanieczyszczen w mojej okolicy.

Bartek Mikorski (Wrocław, 2021-05-17)

#1376

Nie wyrażam zgody na zasmradzanie...

Aleksandra Lass Łukasiewicz (Wrocław , 2021-05-17)

#1390

nie zgadzam się na inwestycję przemysłowa w bardzo bliskiej odległości do gospodardstw domowych. Wrocław posiada duża liczba terenów przemysłowych na których można umieścić taka inwestycje, z dala od zabudowy jedno/wielo rodzinnej

Mateusz Polanski (Wisznia Mala, 2021-05-17)Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...